EKONOMIA SPOŁECZNA
V posiedzenie RKRES – wizyta przedstawicieli MRPiPS

V posiedzenie RKRES - wizyta przedstawicieli MRPiPS

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk
04.03.2024
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
04.03.2024

W środę 28 lutego 2024 roku odbyło się V posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Katarzyna Nowakowska - Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której towarzyszyli Andrzej Radniecki - Dyrektor Departamentu Ekonomia Społeczna oraz Marcela Ostaszewska. Po posiedzeniu przedstawiciele MRPiPS w towarzystwie reprezentantów pomorskiego sektora ES udali się z wizytacją do gdańskich podmiotów ekonomii społecznej.

Wizyta przedstawicieli MRPiPS

W środę 28.02.2024 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się V posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Katarzyna Nowakowska – Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Radniecki – Dyrektor Departamentu Ekonomia Społeczna oraz Marcela Ostaszewska. Gości serdecznie powitały Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Małgorzata Niemkiewicz – Współprzewodnicząca RKRES, prowadząca posiedzenie.

Przyjęcie Paktu

Podczas spotkania Pani Wiceministra omówiła działania administracji rządowej poświęcone ekonomii społecznej, natomiast Maciej Kochanowski – Kierownik ROPS, zapoznał uczestników posiedzenia z treścią dokumentu pn. „Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej”, który następnie został przyjęty przez Komitet. Wydarzenie zakończyły z kolei wystąpienia przedstawicieli OWES, dotyczące planów działania związanych z realizacją projektów.

Odwiedziny PES

Po posiedzeniu, przedstawiciele MRPiPS w towarzystwie reprezentantów sektora ES udali się natomiast w odwiedziny do podmiotów ekonomii. Wizytacja objęła następujące podmioty:

  • Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku TPBA koło Gdańskie prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie,
  • Kawiarnię Caffe Aktywni prowadzoną przez Fundację „Świat Wrażliwy”,
  • So Stay Hotel prowadzony przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.

Przedstawicielom MRPiPS towarzyszyli również reprezentanci sektora ES: Piotr Stec, Małgorzata Niemkiewicz, Justyna Rozbicka-Stanisławska oraz pracownicy ROPS: Katarzyna Weremko – Dyrektor, Maciej Kochanowski – Kierownik i Marcin Mielewczyk.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk