POLITYKA MIGRACYJNA
[KONSULTACJE SPOŁECZNE] PLAN STRATEGICZNY MIĘDZYKULTUROWEJ INTEGRACJI MIGRANTÓW DLA WP

[KONSULTACJE SPOŁECZNE] PLAN STRATEGICZNY MIĘDZYKULTUROWEJ INTEGRACJI MIGRANTÓW DLA WP

Zarząd Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Strategicznego międzykulturowej integracji migrantów dla województwa pomorskiego, które potrwają od 8 do 21 marca br.

Konsultacje społeczne

Po przyjęciu w dniu 7 marca br. przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwały Nr 296/530/24 w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego międzykulturowej integracji migrantów dla województwa pomorskiego , został on skierowany do konsultacji społecznych, które trwać będą do 21 marca br.

Uwagi

Z niezbędną dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul.Okopowa 21/27 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu, złożone na odpowiednim formularzu, można przesyłać na adres:

  • poczty elektronicznej: m.bomba@pomorskie.eu
  • listem tradycyjnym na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Opinie, uwagi i wnioski można przesłać w terminie do 21 marca 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

W załączeniu przekazujemy formularz do zgłaszania uwag i wniosków oraz projekt programu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk