NGO
Konferencja „Fundusze dla organizacji pozarządowych”

Konferencja „Fundusze dla organizacji pozarządowych”

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
11.03.2024
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
11.03.2024

Konferencja „Fundusze dla organizacji pozarządowych”

Na zaproszenie Pani Ewy Filipskiej działaczki społecznej i animatorki Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno, pracownicy ROPS UMWP wzięli udział w Konferencji pt.: „Fundusze dla organizacji pozarządowych”.
Pani Agata Chrul Kierownik Referatu Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w ROPS przybliżyła kwestię finansowania działań organizacji pozarządowych przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Następnie Pani Bożena Ugowska Główny Specjalista ROPS w Referacie ds. Osób z Niepełnosprawnościami, przestawiła zadania Samorządu Województwa Pomorskiego finansowane ze środków PFRON ze szczególnym uwzględnieniem zakresu współpracy z NGO’s.
Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Starostwem Powiatowym w Kościerzynie oraz Gminną Miejską Kościerzyna.
Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w panelu pn. Fundusze Europejskie dla Pomorza udział wzięli również Pan Marcin Fuchs – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP oraz Pani Martyna Sawicka – Kierownik Referatu Informacji Departament Programów Regionalnych UMWP.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk