NGO
Spotkanie członków Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego

Spotkanie członków Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
12.03.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
12.03.2024

Spotkanie członków Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego w Muzeum Gdańska.

12 marca 2024 r., na zaproszenie dyrektora dr hab. Waldemara Ossowskiego oraz dr Janusza Marszalca, Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju Oddziałów, w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku przy ul. Długiej 46, odbyło się spotkanie członków Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.

Wiodącym tematem posiedzenia była prezentacja projektu nowej wystawy w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, po której nastąpiła dyskusja.
Po wykładzie kombatanci zostali zaproszeni na poczęstunek. Na zakończenie zaproszeni przedstawiciele organizacji kombatanckich i osób represjonowanych zwiedzili dwie wystawy w Ratuszu pt.: „Dywizjon 318” i wystawę Olgi Boznańskiej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk