NGO
Setne urodziny kmdr. w st. spocz. Romana Rakowskiego

Setne urodziny kmdr. w st. spocz. Romana Rakowskiego

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
16.03.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
16.03.2024

Setne urodziny kmdr. w st. spocz. Romana Rakowskiego

Zasłużony kombatant komandor w st. spoczynku Roman Rakowski w sobotę 16 marca br. świętował 100. urodziny. Uroczystość z tej okazji z udziałem m.in przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego i Miasto Gdańsk , odbyła się w Dworze Artusa.
Urodzony 18.03.1924. w Tymowej w powiecie Brzesko komandor w stanie spoczynku Roman Rakowski ps. „Grab”, „Długi”, jest jednym z ostatnich żyjących kawalerów Orderu Virtuti Militari i jednym z ostatnich spośród tysięcy osób, które osiedliły się w Gdańsku po wojennej zawierusze.
Pan Roman Rakowski jako młody chłopak w 1934 roku złożył przysięgę harcerską i otrzymał swój harcerski krzyż z rąk harcmistrza Sobolewskiego w drużynie harcerskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego. Tak rozpoczęła się życiowa podróż naszego bohatera, poprzez Szare Szeregi do Żołnierzy Armii Krajowej w okresie wojennym. Po zakończeniu wojny pan Roman, jak wielu patriotów związanych z AK, borykał się z inwigilacją Urzędu Bezpieczeństwa. Pomimo ukończenia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Prawa nie przyjął w latach stalinowskich nominacji sędziowskiej i został skierowany na praktyki do Człuchowa.
Następnie związał się z ruchem spółdzielczym spożywców Społem, w którym od Inowrocławia przez Sopot i Gdańsk, pracował aż do odejścia na emeryturę. W tym czasie był nadal „rozpracowywany” przez UB za swą akowską przeszłość. W 1965 roku był więziony w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa przy ul. Okopowej, pod zarzutem nieujawnienia w dokumentach służby w Armii Krajowej. Po czterech miesiącach więzienia został zwolniony i powrócił do pracy.
Przez cały czas okresu komunizmu, po śmierci ś.p. księdza płk. dr. Józefa Zator-Przytockiego czynnie dział na rzecz zachowania pamięci i etosu Armii Krajowej. Od 1989 roku jako jeden z założycieli Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Pomorzu, przekształconego następnie w Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski, piastował funkcję Prezesa Koła Gdańsk – Wrzeszcz, a także od 2002 Prezesa Zarządu kola Gdańsk Wrzeszcz Związku Inwalidów Wojennych RP. Był także Przewodniczącym Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, z której to funkcji ustąpił w listopadzie 2013 ze względu na stan zdrowia.
Pan Roman Rakowski jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu działań o charakterze społecznym i historycznym zarówno w Gdańsku, jak i w działaniach parlamentarnych oraz w kontaktach z poszczególnymi ministerstwami., na rzecz inwalidów wojennych RP jak i żołnierzy Armii Krajowej.
Za swoją wieloletnią działalność Roman Rakowski uhonorowany został wieloma odznaczeniami woskowymi i cywilnymi:
*Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl.
*Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
*Krzyżem Walecznych
*Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi
*Krzyżem Partyzanckim
*Krzyżem Armii Krajowej
*Medalem Wojska Polskiego
*Krzyżem Niepodległości
*Medalem za zasługi dla obronności kraju
*Odznaką Krzyżem Akcji Burza
*Medalem „Pro Memoria”
*Medalem „Pro Patriae”
*Odznaką Honorową Dowódcy Marynarki Wojennej
*Krzyżem 90-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP
*Krzyżem 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP
*Medalem „ZA ZASŁUGI DLA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ”
*Złotą Odznaką za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Złotą Odznaką Związku Inwalidów Wojennych RP a także m.in. Medalem Prezydenta Miasta Gdańska, wyróżnieniem w kategorii „Aktywny Senior” Prezydenta Miasta Gdańska; oraz innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

W obchodach jubileuszu Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentował Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, Andrzej Kowalczys Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Tamara von Wiecka-Olszewska – członkini Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.

Jubilatowi życzymy dużo zdrowia i pogody ducha!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk