NGO
Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
19.03.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
19.03.2024

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego

19 marca br. pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku odbyła się uroczystość poświęcona obchodom imienin polskiego wodza.
Organizatorem wydarzenia był Związek Piłsudczyków RP Okręg Gdański.
W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego u stóp pomnika wiązankę kwiatów złożyli przedstawiciele Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego: Karol Wardański – Przewodniczący oraz Tamara von Wiecka-Olszewska.

Historia

Zwyczaj publicznego świętowania imienin Józefa Piłsudskiego zapoczątkowali legioniści w 1915 roku. I Brygada zajmowała wówczas pozycje nad Nidą. Swoje pierwsze wojenne imieniny Piłsudski spędzał w sztabie brygady w Grudzynach. Otrzymał wówczas w prezencie zegarek z dedykacją „Kochanemu Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu w dniu imienin – korpus oficerski”.
Rok później, gdy Legiony przebywały na Wołyniu, J. Piłsudski otrzymał na imieniny od oficerów swojego sztabu ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, dla której żywił szczególną cześć. Od 5 pułku piechoty dostał statuetkę legionisty, autorstwa Włodzimierza Koniecznego, później stała ona na biurku Marszałka w dworku „Milusin”. W 1918 r. Piłsudski, uwięziony przez Niemców, obchodził imieniny w twierdzy w Magdeburgu.
Prosił wówczas w liście przyszłą żonę Aleksandrę Szczerbińską, by przesłała mu w prezencie imieninowym dwie talie kart do pasjansa. Najbardziej znane wydarzenie miało miejsce w marcu 1931 roku na Maderze, gdzie Marszałek wypoczywał, kiedy to na apel premiera Walerego Sławka zostało wysłanych 1040000 kartek z życzeniami z Polski. W dwa lata późnej Związek Rezerwistów oraz Federacja Polskich Obrońców Ojczyzny podarowały Józefowi Piłsudskiemu zakupioną ze składek tych organizacji nieruchomość w Zułowie, gdzie znajdował się niegdyś dwór Piłsudskich.
W Polsce niepodległej imieniny Piłsudskiego stały się okazją do manifestowania szacunku i przywiązana do Marszałka.
W szczególny sposób brali udział w świętowaniu imienin jego żołnierze.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk