KONKURSY
Dotacje w konkursie „Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”

Dotacje w konkursie "Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym"

dotacje w konkursie
22.03.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
22.03.2024

Dotacje w konkursie "Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym"

Podczas posiedzenia w dniu 21 marca 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę      Nr 379/534/24 o rozstrzygnięciu konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

Uchwałą Nr 78/516/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. określony został skład Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w konkursie.

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 21 ofert, które zostały rozpatrzone przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 roku. Komisja odrzuciła 2 oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym. Ostatecznie Komisja oceniła 19 ofert oraz przedstawiła propozycję dofinansowania 10 ocenionych ofert na łączna kwotę 200 tyś. zł.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk