Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Grafika z tekstem: wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Od września 2023 roku PFRON wraz z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu: „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

 

Co można wypożyczyć?

W wypożyczalni dostępne są cztery rodzaje technologii wspomagających:

– technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku np. linijka Brajlowska, powiększalniki, drukarka Brajlowska,

– technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu np. aparaty słuchowe, systemy wspomagające słyszenie,

– technologie wspomagające ogólne np. koncentratory tleny, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki,

– technologie wspomagające komunikację alternatywną np. oprogramowania i zestawy wpierające komunikację alternatywną (tablet+ telefon; tablet+ oprogramowanie MÓWik);

Kto może wypożyczyć?

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Wypożyczenie sprzętu umożliwia skorzystanie z niego bez ponoszenia wysokich kosztów oraz daje możliwość wypróbowania  i dopasowania technologii do indywidualnych potrzeb.

Na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc Centrum informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Pomorskim Oddziale PFRON przy al. Grunwaldzkiej 184.

Link do listy dostępnego sprzętu – https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk