PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Wojewódzkie spotkanie dotyczące interdyscyplinarnych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Wojewódzkie spotkanie dotyczące interdyscyplinarnych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Zdjęcie ze spotkania

W dniu 16.04.2024r. odbyło się „Wojewódzkie spotkanie dotyczące interdyscyplinarnych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej” organizowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Konferencję uroczyście otworzyły Anna Olkowska-Jacyno – II Wicewojewoda Pomorska, Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP,  Ewa Szczypior – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW oraz Aneta Ziętek-Walenciej – Wojewódzki Koordynator Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

O dobrych praktykach w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej na poziomie województwa, powiatu oraz gminy opowiadali:

Anna Kuczkowska – Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach

Anna Libiszewska – Kierownik Placówki Specjalistycznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdańsku

asp. Daniel Zegzuła – funkcjonariusz koordynujący zagadnienia przemocy domowej Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Katarzyna Filipiak – z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny dotyczący procedury postępowania w sytuacjach związanych z przemocą domową – realizacja w praktyce przepisów z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej.

Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy za obecność.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk