POLITYKA MIGRACYJNA
PLAN STRATEGICZNY PRZYJĘTY!

PLAN STRATEGICZNY PRZYJĘTY!

W dniu 23 kwietnia 2024r., uchwałą Nr 501/543/24 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dokument Plan Strategiczny międzykulturowej integracji migrantów dla województwa pomorskiego.

Plan Strategiczny powstał w ramach projektu międzynarodowego pn. EU-BELONG: An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe’s Regions realizowanego przez Województwo Pomorskie.

Składa się on z dwóch komplementarnych części, Planu Strategicznego międzykulturowej integracji migrantów dla województwa pomorskiego oraz dokumentu Sytuacja migracyjna w województwie pomorskim. Wnioski i rekomendacje w zakresie integracji migrantek i migrantów.

Plan Strategiczny ma wzmocnić potencjał regionu, a także współpracę z publicznymi i prywatnymi partnerami, tym samym trwale wspierać ich kluczową rolę w integracji obywateli państw trzecich. Jednocześnie będąc narzędziem pozwalającym ustandaryzować działania regionalnej polityki migracyjnej.

Powstał przy współpracy regionalnych interesariuszy polityki migracyjnej w tym członków i członkiń Platformy Współpracy (Multistakeholders Platform) oraz Pomorskiej Rady ds. regionalnej polityki migracyjnej.

Głównym celem regionalnych działań integracyjnych jest osiągnięcie sprawnego i przejrzystego systemu międzykulturowej integracji osób z doświadczeniem migracji przebywających na terenie województwa pomorskiego, skupiającego się na zasadach równości, różnorodności i pozytywnej interakcji.

Zachęcamy do lektury i wdrażania zapisów Planu Strategicznego w codziennych działaniach na rzecz osób z doświadczeniem migracji.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk