NGO
Dzień Pamięci Polaków zamordowanych w latach 1941-1944 w Ponarach koło Wilna

Dzień Pamięci Polaków zamordowanych w latach 1941-1944 w Ponarach koło Wilna

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
10.05.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
10.05.2024

 

Dzień Pamięci Polaków zamordowanych w latach 1941-1944 w Ponarach koło Wilna

10.05.2024 roku na zaproszenie Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz Stowarzyszenia Rodzina Ponarska przy Pomniku Ponarskim na Cmentarzu Łostowickim odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary największej zbrodni popełnionej podczas okupacji niemieckiej na Kresach Północno-Wschodnich
II Rzeczypospolitej.

 

Każdego roku, wczesną wiosną, obchodzimy Dzień Pamięci Polaków zamordowanych w latach 1941–1944 w Ponarach. Mord z 12 maja 1942 r., stał się symbolem tej zbrodni. Tego dnia niemieckie formacje SS i policji oraz współpracujące z nimi oddziały litewskie rozstrzelały największą grupę młodzieży ze Związku Wolnych Polaków.
W Ponarach zamordowano blisko 100 tys. osób.  Ofiarami kaźni stała się inteligencja, duchowieństwo, oficerowie Armii Krajowej i żołnierze oraz członkowie organizacji niepodległościowych.

W uroczystości uczestniczyła dr Maria Wieloch – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w Gdańsku.

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali członkowie Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego w składzie: Karol Wardański – Przewodniczący, Hanna Śliwa-Wielesiuk, Tamara von Wiecka-Olszewska, Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk