NGO
12 maja 2024 roku obchodzimy rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

12 maja 2024 roku obchodzimy rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
12.05.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
12.05.2024

12 maja 2024 roku obchodzimy rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na zaproszenie Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Gdański, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające polskiego przywódcę.

89 lat temu zmarł marszałek Józef Piłsudski. Kształtował on losy II Rzeczypospolitej, najpierw jako Naczelnik Państwa, a po zamachu majowym – jako nieformalny przywódca Polski. Był on wybitnym mężem stanu, współtwórcą odzyskania niepodległości, pierwszym w historii Marszałkiem Polski. Jego postać wywarła decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II Rzeczpospolitej.

W uroczystościach wzięli udział Lech Parell – Szef Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Gdańska, Beata Dunajewska – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego i Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk