NGO
Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla Dziennikarzy i mediów służących Polonii 2024

Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla Dziennikarzy i mediów służących Polonii 2024

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Autorka zdjęcia: Iness Todryk-Pisalnik
18.05.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
18.05.2024

18 maja br. w Muzeum Emigracji w Gdyni odbyła się uroczysta Gala organizowana przez Press Club Polska, podczas której zostały wręczone Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla Dziennikarzy i mediów służących Polonii 2024.
Laureatami tegorocznej edycji w poszczególnych kategoriach zostali:
Maria Radożycka-Paoletti za publikację Ad alcuni piace la poesia – „fenomen Szymborskiej”: niezwykły sukces Wisławy Szymborskiej we Włoszech na łamach Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” – kategoria dziennikarz medium polonijnego
Martin Ehl, dziennikarz opiniotwórczego czeskiego dziennika „Hospodářské noviny”, publikujący również na łamach „Visegrad Insight”, za regularne przybliżanie czytelnikom Polski z różnych perspektyw: politycznej, gospodarczej i społecznej – kategoria – dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii.
Rusłan Szoszynow – za cykl tekstów o procesie Andrzeja Poczobuta oraz rozmowę z Andżeliką Borys „Nie chcę uciekać ze swojej ziemi”, opublikowanych w „Rzeczpospolitej”; kategoria – dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne w kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano polską redakcję LRT (litewskiego nadawcy publicznego) za budowanie i utrzymywanie łączności między Polską a polską społecznością na Litwie.
Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego wyróżniana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.
Udział w Gali wziął Andrzej Kowalczys pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który wspólnie z Jarosławem Gugałą wręczył nagrodę w kategorii „redakcja medium polonijnego” dla polskiej redakcji LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija) za budowanie i utrzymywanie łączności między Polską a polską społecznością na Litwie.
Informacja za Press Club Polska
Zdjęcia: Iness Todryk-Pisalnik
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk