NGO
Spotkanie członków Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego

Spotkanie członków Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
22.05.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
22.05.2024

Spotkanie członków Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego z Beatą Rutkiewicz – Wojewodą Pomorską.
Dzisiaj w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie członków Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego z Beatą Rutkiewicz – Wojewodą Pomorską.
Głównym tematem spotkania była aktualna współpraca pomorskich organizacji kombatanckich z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, omówiono też kwestie powołania nowej Rady Kombatantów oraz wsparcia finansowego kombatantów.
W spotkaniu uczestniczył Emil Rojek, I Wicewojewoda Pomorski, Alina Baaske, Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego do spraw integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań, Kolegium reprezentowali: Karol Wardański, Przewodniczący, Jadwiga Basińska, Irena Dobrowolska-Żyłok, Hanna Śliwa-Wielesiuk, Zofia Kłoczko, Andrzej Kowalczys, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Tamara von Wiecka Olszewska, Jerzy Tarasiewicz, Maciej Kukla, Stefan Turzyński, Janusz Korczak oraz Bożena Szubińska, przedstawicielka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk