Spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich z ministrem Lechem Parellem

Spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich z ministrem Lechem Parellem

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
24.05.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
24.05.2024

Spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich z ministrem Lechem Parellem.
W Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej, przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku, odbyło się spotkanie Lecha Parella Szefa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z prezesami związków kombatanckich działających w województwie pomorskim.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego reprezentowała Tamara von Wiecka-Olszewska.
Wiodącym tematem spotkania jest omówienie problemów, z którymi aktualnie borykają się kombatanci oraz współpracy organizacji kombatanckich z ministerstwem. Ważnym, omawianym tematem jest też powołanie nowej Rady Kombatantów Województwa Pomorskiego.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk