NGO
Program Współpracy SWP z NGO 2023 – sprawozdanie

Program Współpracy SWP z NGO 2023 - sprawozdanie

sprawozdanie
27.05.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
27.05.2024

W dniu 24 maja 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Sprawozdanie z Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk