POLITYKA MIGRACYJNA
Otwarty nabór Partnerów

Otwarty nabór Partnerów

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 654/552/24 z dnia 4 czerwca 2024 r. ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk