EKONOMIA SPOŁECZNA
Uczestniczki i uczestnicy spotkania partnerów projektu RESIS w Kristiansand

Bałtyk jak Dolina Krzemowa dla Innowacji Społecznych!

10.06.2024
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
10.06.2024

W dniach 4-5 czerwca 2024 roku w Kristiansand, Norwegia, odbyło się spotkanie partnerów projektu RESIST - Interreg BSR Project, realizowanego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Projekt RESIST rozwija nowatorskie podejścia w sektorze innowacji i przedsiębiorczości społecznej. Tym razem nasze partnerstwo dotarło do Kristiansand, położonego nad Cieśniną Skagerrak, przez którą od wieków biegnie szlak z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego. Gospodarzem spotkania był region Agder w Norwegii.

Projekt RESIST nabiera tempa

Podczas intensywnych dwudniowych warsztatów w Kristiansand, partnerzy projektu skupili się na kluczowych elementach, które mają napędzać rozwój innowacji społecznych w Regionie Morza Bałtyckiego:

  • Program szkoleniowy dla trenerów wspierających przedsiębiorców i innowatorów społecznych
  • Koncepcja Klastra Innowacji Społecznych i Ekologicznych
  • Przewodnik dotyczący tworzenia polityk opartych na misjach

Delegacja z Pomorza, reprezentowana przez Tomasza Kelera i Antoninę Paplińską-Boczoń z Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych oraz przedstawicieli urzędu marszałkowskiego Macieja Kochanowskiego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Agnieszkę Święcką z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, odegrała kluczową rolę w pracach nad tymi rozwiązaniami.
Spotkanie w Kristiansand.

Pierwszy dzień spotkania zainaugurowano warsztatami wizjonerskimi, które miały na celu wypracowanie wspólnej wizji dalszych działań w ramach projektu RESIST. Uczestnicy zidentyfikowali kluczowe obszary, w których innowacje społeczne mogą przyczynić się do transformacji regionalnych ekosystemów ekonomii społecznej. Opracowane wstępne koncepcje stanowią fundament do dalszej pracy nad programem szkoleniowym dla trenerów wspierających innowatorów społecznych.

Następnie odbyły się warsztaty dotyczące podsumowania dotychczasowych działań i przygotowań do fazy pilotażowej. Partnerzy projektu analizowali wyniki i identyfikowali najlepsze praktyki do zastosowania w kolejnych etapach projektu. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi Klastra Innowacji Społecznych i Ekologicznych, mającego na celu stworzenie synergii między różnymi inicjatywami ekologicznymi i społecznymi. Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję zapoznać się z prezentacją regionu Agder, ukazującą lokalne inicjatywy oraz współpracę międzynarodową. Prezentacja dostarczyła cennych informacji na temat wdrażania innowacji społecznych, co stanowiło inspirację dla uczestników spotkania. Kontynuowano przygotowania do fazy pilotażowej, pracując w grupach nad szczegółowymi aspektami projektu, takimi jak opracowanie przewodnika dotyczącego tworzenia polityk opartych na misjach. Sesje robocze pozwoliły na dokładne zaplanowanie działań, które będą realizowane w ramach pilotażu oraz na wymianę doświadczeń i pomysłów między partnerami projektu.

Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością Tangen Videregående Skole, gdzie mogli zobaczyć warsztaty stolarskie, kwiaciarnię oraz zakład fryzjerski. Spotkanie zakończyło się rejs widokowym, podczas którego podziwiano okoliczne fiordy i zatoczki. Drugi dzień warsztatów skupił się na polityce innowacji opartej na misjach (MOIP). Uczestnicy zdobywali narzędzia i wiedzę niezbędną do tworzenia efektywnych strategii innowacyjnych, co pozwoliło lepiej zrozumieć, jak integrować innowacje społeczne w politykach regionalnych. W dalszej części dnia odbyły się sesje robocze dotyczące przejścia z jednej fazy projektu do kolejnej. Uczestnicy omawiali kluczowe wyzwania i strategie płynnego przejścia do kolejnych etapów realizacji projektu, skupiając się na wdrożeniu Klastra Innowacji Społecznych i Ekologicznych oraz szkoleniach dla trenerów. Zakończenie warsztatów obejmowało planowanie fazy pilotażowej i omówienie aspektów administracyjnych oraz strategii komunikacji, które mają zapewnić skuteczne wdrożenie nowych rozwiązań. Opracowano szczegółowe plany działania na najbliższe miesiące, uwzględniając wszystkie kluczowe elementy niezbędne do sukcesu pilotażu.

Podsumowanie

Warsztaty w Kristiansand były bardzo intensywne i owocne. Uczestnicy skupili się na tworzeniu programu szkoleniowego dla trenerów wspierających innowatorów społecznych, rozwijaniu koncepcji Klastra Innowacji Społecznych i Ekologicznych oraz opracowaniu przewodnika dotyczącego tworzenia polityk opartych na misjach. Faza pilotażowa nowych rozwiązań rozpocznie się wkrótce, wprowadzając znaczące zmiany w systemie wsparcia ekonomii społecznej na Pomorzu.
Projekt RESIST współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Więcej informacji na temat projektu RESIST dostępnych jest na stronie: rops.pomorskie.eu/resist.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk