EKONOMIA SPOŁECZNA
Konkurs ofert na realizację zadań SWP w sferze ekonomii społecznej – rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na realizację zadań SWP w sferze ekonomii społecznej - rozstrzygnięcie

GRAFIKA POGLĄDOWA. ZAWIERA NAPIS "KONKURS OFERT. REALIZACJA ZADAŃ SWP W SFERZE EKONOMII SPOŁECZNEJ"
11.06.2024
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
11.06.2024

Rozstrzygnięcie konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Podczas posiedzenia w dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 723/553/24 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność  w zakresie na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej pn.

  1. Wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego
  2. Wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcia w tworzeniu planów reintegracyjnych

Uchwałą Nr 431/539/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. określony został skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 7 ofert, które zostały rozpatrzone przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 27 maja 2024 roku. Komisja odrzuciła 2 oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym. Ostatecznie Komisja oceniła 5 ofert oraz przedstawiła propozycję dofinansowania 4 ocenionych ofert na łączną kwotę 159 095,00 zł.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk