NGO
IV Pomorskie Forum Animacji Społecznej 

IV Pomorskie Forum Animacji Społecznej 

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
16.06.2024
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
16.06.2024

IV Pomorskie Forum Animacji Społecznej 

IV Pomorskie Forum Animacji Społecznej
Po raz czwarty Fundacja RC zorganizowała święto animacji społecznej w województwie pomorskim. Forum skupia liderów społecznych, animatorów, przyjaciół aktywności społecznej oraz partnerów, którzy towarzyszą podmiotom III sektora w pracy na rzecz rozwoju lokalnego.
Na ul. Wita Stwosza 23, w siedzibie Fundacji RC gości przywitali gospodarze: Jerzy Boczoń, prezes fundacji, Łukasz Samborski – dyrektor oraz Dorota Sentkowska zapraszając do udziału w wydarzeniu.
Od rana można skorzystać z wielu cennych warsztatów.
W debatach i rozmowach udział biorą eksperci reprezentujący wszystkie sektory: samorządowcy, liderzy organizacji i przedstawiciele biznesu. Udział w wydarzeniu bierze również Piotr Stec – Narodowy Instytut Wolności, Katarzyna Ziemann – dyrektorka WRS UM Gdańska a także: Anita Radtke – Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Paulina Filipowicz – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Andrzej Kowalczys pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Gratulujemy Fundacji RC oraz partnerom ciekawego wydarzenia!
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk