NGO
10-lecie Domu Brata Alberta w Gdańsku

10-lecie Domu Brata Alberta w Gdańsku

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
17.06.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
17.06.2024

10-lecie Domu Brata Alberta w Gdańsku

10-lecie Domu Brata Alberta w Gdańsku.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie  świętowało dziś 10 rocznicę działalności Domu Brata Alberta.
Dom Brata Alberta oferuje całodobowo pomoc bezdomnym mężczyznom, którzy ze względu na wiek i/lub stan zdrowia mają trudności z funkcjonowaniem bez wsparcia osób trzecich, skierowanym przez ośrodek pomocy społecznej. Beneficjenci mają zapewnione posiłki, odzież, opiekę pracownika socjalnego, doradcy osoby bezdomnej, duszpasterza, animatora wspierającego w podnoszeniu kompetencji społecznych, ratownika medycznego, opiekuna i lekarza. Dom przeznaczony jest na 130 osób.
Równocześnie w tym samym miejscu działa Schronisko św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, w podeszłym wieku. 89 podopiecznych objętych jest wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, zwiększenia odpowiedzialności za własne życie, przygotowania do pracy w kierunku usamodzielnienia.
Na ul. Równej 14 gości przywitał Wojciech Bystry – Prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie.
W uroczystości uczestniczył Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Gratulujemy Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie stworzenia miejsca udzielającego wsparcia potrzebującym.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk