POLITYKA MIGRACYJNA
DRUGI WIELOKULTUROWY PIKNIK RODZINNY. WORLD REFUGEE DAY 2024!

DRUGI WIELOKULTUROWY PIKNIK RODZINNY. WORLD REFUGEE DAY 2024!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wielokulturowym Pikniku Rodzinnym. World Refugee Day 2024.

PL

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wielokulturowym Pikniku Rodzinnym. World Refugee Day 2024.

Organizatorami wydarzenia Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk, ale w rzeczywistości jest to wspólna inicjatywa wielu organizacji pozarządowych oraz partnerów instytucjonalnych.

Piknik odbędzie się 22 czerwca 2024 r. (sobota) na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku w godz. 11.00 – 17.00.

W ramach pikniku przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Planowane są występy zespołów i grup muzycznych z różnych kultur, pokazy i warsztaty artystyczne (w tym pokazy kulinarne), zawody i zabawy dla dzieci, stoiska wystawiennicze i informacyjne, strefy relaksu i gastronomii oraz bogata część artystyczna. Na scenie wystąpią artyści wielu kultur i narodowości m.in Orkiestra Sił Zbrojnych Ukrainy z Kijowa.

Będziecie mogli odwiedzić punkt Funduszy Europejskich dla Pomorza, który będzie udzielał informacji  m.in o Funduszach Europejskich.

Wstęp bezpłatny.

UA
Запрошуємо вас до участі у Мультикультурному сімейному пікніку в рамках Всесвітнього дня біженців 2024.

Організаторами пікніка є місцева влада Поморського воєводства та місто Гданськ, але насправді це спільна ініціатива багатьох неурядових організацій та інституційних партнерів.

Пікнік відбудеться 22 червня 2024 року (субота) на Plac Zebrań Ludowych у Гданську, від 11:00 до 17:00.

На пікніку було багато забав для дітей та дорослих. На сцені для вас заграють гурти та музичні колективи різних культур, арт-шоу та майстер-класи (зокрема кулінарні), конкурси та ігри для дітей, виставкові та інформаційні стенди, зони відпочинку та гастрономії, насичена мистецька частина. А головною зіркою пікніка буде Оркестр Збройних Сил України з Києва.

ENG
Feel welcome to our Intercultural Family Picnic. World Refugee Day 2024.

The event is organised mainly by the Local Government of the Pomeranian Voivodship and the City of Gdańsk, but in fact it is a cooperation of many NGOs and institutional partners.

Our Picnic will take place on the 22nd of June 2024 in Plac Zebrań Ludowych in Gdańsk from 11 am to 5 pm.

During the Picnic there will be many fun activities for children and adults. There will be performances by bands and musical groups from many different cultures, such as Orchestra of the Armed Forces of Ukraine from Kiev. The Picnic will also include show and artistic workshops (including cooking show), competitions and games for children, exhibition and information stands, chill zone and a place to eat. Free entry!

ES
Te invitamos a participar en el Picnic Familiar Multicultural. Día Mundial del Refugiado 2024. Los organizadores del evento son el Gobierno Regional de Pomerania y la Ciudad de Gdańsk, pero en realidad es una iniciativa conjunta de muchas organizaciones no gubernamentales y socios institucionales.

El picnic se llevará a cabo el 22 de junio de 2024 (sábado) en la Plaza Zebrań Ludowych en Gdańsk, de 11:00 a 17:00.

Durante el picnic habrá muchas atracciones para niños y adultos. Se planifican actuaciones de grupos musicales y bandas de diferentes culturas, demostraciones y talleres artísticos (incluyendo demostraciones culinarias), competiciones y juegos para niños, puestos de exhibición e información, zonas de relax y gastronomía, así como una rica parte artística. En el escenario se presentarán artistas de muchas culturas y nacionalidades, incluyendo la Orquesta de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Kiev. Entrada gratuita!

More information: http://www.facebook.com/rops.pomorskie

ORGANIZATORZY:

 • Samorząd Województwa Pomorskiego
 • Miasto Gdańsk

PARTNERZY STRATEGICZNI:

 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek – Stowarzyszenie OVUM – UNHCR
 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.
 • Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.
 • Stowarzyszenie OVUM
 • UNHCR Polska

PATRONAT HONOROWY:

 • Wojewoda Pomorska
 • Ambasada Królestwa Hiszpanii
 • Konsul Ukrainy w Gdańsku
 • Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku
 • Konsul Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku
 • Prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce z siedzibą w Gdańsku – Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Republiki Indonezji w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Francji w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie z siedzibą w Gdyni
 • Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Gdańsku
 • Konsul Honorowy Generalny Szwecji w Gdańsku

PARTNERZY:

 • Europejskie Centrum Solidarności
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
 • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • WSB Merito
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Gdańska
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • IOM
 • ICMPD
 • Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń Otwarta
 • Fundacja RC
 • Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski
 • Fundacja Społecznie Bezpieczni
 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
 • Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy
 • Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta
 • Stowarzyszenie Dobry Brat
 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 • Muzeum Emigracji w Gdyni
 • Fundacja BoFolk
 • Turkpol Association

PATRONAT MEDIALNY:

 • Radio Gdańsk
 • TVP Gdańsk
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk