NGO
Granty w ramach Programu Działaj Lokalnie edycja 2024 rozdane

Granty w ramach Programu Działaj Lokalnie edycja 2024 rozdane

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
20.06.2024
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
20.06.2024

Granty w ramach Programu Działaj Lokalnie edycja 2024 rozdane

Fundacja Pokolenia (będąca ośrodkiem lokalnym Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 20 czerwca 2024 r. podsumowała edycję Działaj Lokalnie 2024.
Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup formalnych z powiatu tczewskiego i gdańskiego otrzymali łącznie 85 000 zł na inicjatywy integrujące i wzmacniające lokalne społeczności.
Była to również okazja do świętowania jubileuszu 20-lecia programu grantowego „Działaj Lokalnie” w powiecie tczewskim. Prezes Fundacji Artur Rajkowski wspólnie z przedstawicielami PAWF i ARF uroczyście podsumowali wieloletnią współpracę podkreślając, że przez ten czas udzielono ponad 300 dotacji.
Warto podkreślić wagę współpracy z samorządami, które są partnerami w ramach programu i udzielają również wsparcia finansowego. Są nimi: Gmina Gniew, Gmina Morzeszczyn, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Tczew, Miasto Tczew, Bank Spółdzielczy w Tczewie. oraz Gmina Pszczółki.
Zarówno w Jubileuszu jak i w pracach komisji przyznającej granty udział wzięła Agata Chrul przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk