NGO
Posiedzenie Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego

Posiedzenie Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
25.06.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
25.06.2024

Posiedzenie Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego

25 czerwca na zaproszenie Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku dr. Daniela Czerwińskiego w siedzibie IPN przy ul. Grunwaldzkiej 216 odbyło się posiedzenie Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.
W programie spotkania znalazły się:
– przedstawienie struktury i misji IPN, które przybliżył nam dr Marek Szymaniak i Artur Chomicz,
– prelekcja dr hab. Daniela Wicentego pt. „Niszczenie materiałów Służby Bezpieczeństwa na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku”,
– spotkanie z pracownikami Archiwum IPN, w czasie którego zaprezentowano zbiory oraz informacje o możliwości przekazywania zbiorów prywatnych [projekt Archiwum Pełne Pamięci],
– zwiedzanie magazynów, prezentacja urządzeń do digitalizacji itp.
Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowała Tamara von Wiecka-Olszewska, przedstawicielka Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Hanna Śliwa-Wielesiuk – Członkini i Karol Wardański – Przewodniczący Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk