KONSULTACJE SPOŁECZNE
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego

28.06.2024
Barbara Niemiec
Barbara
Niemiec
AUTOR
Barbara Niemiec
Barbara
Niemiec
28.06.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o prowadzeniu w terminie od  dnia 1 lipca do dnia 8 lipca 2024 roku konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego.

 

Załączniki:

  1. Uchwała Nr 824/2/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego;
  2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 824/2/24 ZWP z dnia 27 czerwca 2024 r.);
  3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego (załącznik nr 2 do Uchwały Nr 824/2/24 ZWP z dnia 27 czerwca 2024 r.).
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk