KONKURSY
Start jubileuszowego Funduszu Inicjowania Rozwoju: pomorskie partnerstwa wspierają zrównoważony rozwój

Start jubileuszowego Funduszu Inicjowania Rozwoju: pomorskie partnerstwa wspierają zrównoważony rozwój

materiały promocyjne organizatora
28.06.2024
Barbara Niemiec
Barbara
Niemiec
AUTOR
Barbara Niemiec
Barbara
Niemiec
28.06.2024

Start jubileuszowego Funduszu Inicjowania Rozwoju: pomorskie partnerstwa wspierają zrównoważony rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jako Partner Merytoryczny Funduszu Inicjowania Rozwoju, z przyjemnością informuje, że wystartowała jubileuszowa 10.edycja konkursu grantowego. Wyjątkowy program grantowy dla pomorskich organizacji pozarządowych, które w partnerstwie z firmami i instytucjami publicznymi, odpowiadają na aktualne potrzeby społeczne w naszym województwie i zmieniają świat wokół siebie. Na realizację wspólnej inicjatywy mogą otrzymać nawet 45 tysięcy złotych, ale najważniejsza jest możliwość dołączenia do sieci partnerstw międzysektorowych.

Konkurs Grantowy składa się z trzech etapów: złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://upfoundation.pl/, zrealizowania kampanii crowdfundingowej oraz prezentacji pomysłu  przed komisją konkursową. Liderem projektu powinna być organizacja pozarządowa z Pomorza. Wymogiem jest podpisanie porozumienia z partnerem publicznym i partnerem prywatnym na etapie wysyłania formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 sierpnia 2024 roku. Laureaci jubileuszowej edycji konkursu zostaną wyłonieni podczas 13. Forum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie się 14 listopada 2024 roku. Maksymalna kwota jednego grantu to po raz pierwszy aż 45 000 zł. Zwycięskie projekty będą realizowane od stycznia 2025 roku.

Fundusz Inicjowania Rozwoju to nie tylko wniosek o grant. Osoby uczestniczące w konkursie mają możliwość wzięcia udziału w Akceleratorze Innowacji Międzysektorowych, który na każdym etapie wspiera organizacje. Dzięki programowi, podmioty realizujące inicjatywy w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju, stają się częścią coraz większej społeczności, w której wzajemnie się wspierają, sieciują i wymieniają doświadczeniami.

Konkurs jest skierowany do pomorskich organizacji, firm i instytucji publicznych. Zachęcamy pomorski biznes do inicjowania partnerstw i tworzenia projektów.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie:

https://upfoundation.pl/wsparcie/fundusz-inicjowania-rozwoju-2024/

Pytania dotyczące Konkursu: kontakt@upfoundation.pl

Autorka zdjęć: Renata Dąbrowska

Materiały prasowe i promocyjne 10. edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk