NGO
Jubileusz 90 urodzin Pani Teresy Ciesielskiej

Jubileusz 90 urodzin Pani Teresy Ciesielskiej

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
10.07.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
10.07.2024

Jubileusz 90 urodzin Pani Teresy Ciesielskiej, zasłużonej dla Gdańska, ruchu solidarnościowego i środowiska akowskiego.

Pani Teresa Ciesielska jest przykładem cichego bohatera, osoby która dokonała wielkich czynów nie upominając się o laury. Jej postawa i praca budująca integrację środowisk związanych z Armią Krajową jest bardzo cenna. Dzięki niej nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne będzie zachowane oraz przekazane młodszemu pokoleniu. Pani Teresa ma status działacza opozycji antykomunistycznej.
Życie Pani Teresy Ciesielskiej było niełatwe zwłaszcza w okresie komuny, z powodu ojca przedwojennego pułkownika dyplomowanego, który był szefem oddziału III Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego przed wojną i podczas wojny obronnej 1939 r. Później w czasie II wojny był także szefem oddziału III – operacyjnego, Sztabu Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego i wraz z nim zginął w Gibraltarze.
Pani Teresa należy do pokolenia głęboko doświadczonego w dziejach Polski, które stawało przed różnymi wyzwaniami. Była świadkiem wielu doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, patriotyzm i miłość do Ojczyzny.
Z okazji wyjątkowego jubileuszu — 90. urodzin, Andrzej Kowalczys, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wraz z Tamarą von Wiecką-Olszewską oraz Pan Maciej Kukla, Przedstawiciel Miasta Gdańska, złożyli Pani Teresie Ciesielskiej wyrazy głębokiego szacunku oraz serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat, za bezinteresowną służbę, oddanie sprawie i przekazywanie wartości, które budowały powojenną Rzeczpospolitą, za tę swoistą lekcję życiowej wytrwałości.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk