Kupując ich produkty wspierasz osoby wykluczone na rynku pracy [JARMARK ŚW. DOMINIKA]

Zaglądając na Uliczkę Pomorską oraz na wyspę Ołowiankę podczas tegorocznego Jarmarku św. Dominika możemy wspomóc działania prowadzone na rzecz osób wykluczonych społecznie. Znajdować się tam będą stoiska podmiotów z Trójmiasta, Słupska, Sztumu czy Rumi, w których aktywności gospodarczej ważne jest coś więcej niż tylko zysk.

Ruszył nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman! [INFORMACJA]

W poniedziałek 12 lipca br. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. W konkursie wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności. Kandydatury można zgłaszać do 15 września br., natomiast Laureat/ka zostanie ogłoszony/a podczas 18. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem", która odbędzie się w dniach 18-20 października br. w formule online.

Przeciwdziałanie przemocy. Weź udział w konsultacjach programu wojewódzkiego [OGŁOSZENIE]

We wtorek 20 lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 713/268/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz skierowania projektu Programu do konsultacji społecznych.

Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Weż udział w konsultacjach [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego 20 lipca br. przyjął uchwałę Nr 711/268/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 oraz skierowania projektu Programu do konsultacji społecznych.

Rozpoczęły się prace remontowe w ramach projektu mieszkalnictwa wspomaganego [RELACJA]

Ruszyły prace adaptacyjno-remontowe w mieszkaniach wspomaganych ramach realizowanego projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiedza, diagnoza i rozwiązanie. Pomorski Zespół do spraw Kobiet zaczyna działać [RELACJA]

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w piątek, 9 lipca 2021 r. w odbyło się pierwsze spotkanie Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet. Będzie to organ doradczo-konsultacyjnym przy Zarządzie Województwa Pomorskiego. Zespół będzie zajmować się m.in. wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet. Ma też przeciwdziałać dyskryminacji pań na rynku pracy.

Uwaga dopalacze! Komunikat WSSE w Gdańsku [INFORMACJA]

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami, tzw. dopalaczami. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku wystosowała komunikat do rodziców i opiekunów dotyczący tej ważnej kwestii. W komunikacie dostępne są informacje o sygnałach ostrzegawczych, mogących wskazywać na zażywanie substancji psychoaktywnych i objawach występujących bezpośrednio po ich zażyciu.

Lokalne Forum Międzysektorowe w Tczewie [RELACJA]

W czwartek 1 lipca 2021 r. odbyło się Lokalne Forum Międzysektorowe w Tczewie pod hasłem „Partnerstwa na rzecz zrównoważonego miasta Tczewa", które skupiało osoby ze środowiska biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu.

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020

W 2020 roku o 0,3 pp. w stosunku do roku wcześniejszego spadł odsetek osób, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej na Pomorzu. Do najczęściej wskazywanych przesłanek przyznania świadczeń należy cały czas ubóstwo. Wzrasta natomiast rola takich przesłanek jak niepełnosprawność czy długotrwała lub ciężka choroba. Obowiązek przygotowania dokumentu oceny zasobów pomocy społecznej przez JST wynika z art. 16A ustawy o pomocy społecznej.

Rusza projekt wzmacniający działania samopomocowe w obszarze zdrowia psychicznego na Pomorzu - 50 Decybeli [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia wyciągniętą dłoń. Fot. Canva
Grafika poglądowa, przedstawia wyciągniętą dłoń. Fot. Canva

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji oraz Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zapraszają do udziału w projekcie „50 decybeli - edukacja i samopomoc w zakresie zdrowia psychicznego". Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.

 

Dlaczego „50 decybeli – edukacja i samopomoc w zakresie zdrowia psychicznego"?

 • Samopomoc to wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, tworzenie razem nowej jakości swojego otoczenia
 • Samopomoc to istotny element we wsparciu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 • Budowanie sieci oparcia w lokalnym środowisku jest niezbędne w utrzymaniu zdrowia psychicznego
 • Samopomoc razem z pomocą psychiatryczną i psychologiczną stanowią spójną całość we wsparciu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 • Głos osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego wciąż jest słabo słyszalny
 • Edukacja społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego jest ważna 
 • Do zmiany użyte będą tradycyjne i cyfrowe środki upowszechniania informacji (telefoniczny punkt informacyjny, portal otwartebramy.org, social media, podcasty, webinary)
 • Organizatorom zależy na wzmocnieniu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich głosu w przestrzeni publicznej

Uczestnicy

 • 10 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego z województwa pomorskiego
 • 10 osób – sojuszników zdrowienia, np. osoby zainteresowane zdrowiem psychicznym – studenci, pracownicy pomocy społecznej/ochrony zdrowia – z województwa pomorskiego

Profil uczestnika

Organizatorzy poszukują osób, które spełniają przynajmniej część z poniższych opisów:

 • mają ukończone 18 lat
 • doświadczyły lub doświadczają kryzysu psychicznego, np. depresja, schizofrenia, chad lub ich zainteresowanie obejmuje tematykę zdrowia psychicznego i są studentami/pracownikami służby zdrowia/pomocy społecznej/ngo itp.
 • interesują się pisaniem i tworzeniem treści internetowych/robieniem zdjęć/grafiką komputerową
 • chcą zaangażować się w tworzenie portalu o zdrowiu psychicznym otwartebramy.org
 • chcą zdobyć doświadczenie w prowadzeniu punktu informacyjno – edukacyjnego
 • chcą zdobyć doświadczenie w budowaniu społeczności samopomocowej
 • chcą działać w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego

Korzyści

Uczestnicząc w projekcie można m.in. zyskać:

 • udział w konkursie literacko – fotograficznym
 • udział w warsztatach z pisania, włączenia cyfrowego, psychospołecznym, ABC samopomocy
 • możliwość rozwoju portalu otwartebramy.org i staż w redakcji
 • doświadczenie w pisaniu artykułów, prowadzeniu social mediów i robieniu fotoreportaży
 • pracę nad konceptem pierwszego pomorskiego czasopisma dotyczącego samopomocy
 • doświadczenie w animowaniu inicjatyw samopomocowych
 • doświadczenie w prowadzeniu punktu informacyjno – edukacyjnegow

Wydarzenia

W ramach projektu zaplanowano:

 • 6 webinarów dotyczących zdrowia psychicznego ze specjalistami
 • 6 podcastów z gośćmi specjalnymi
 • V Pomorskie Forum Samopomocy
 • powstanie księgi dobrych praktyk
 • powstanie konceptu pierwszego pomorskiego czasopisma samopomocowego
 • zawiązanie grupy samopomocowej
 • uruchomienie telefonu wsparcia
 • konkurs literacko – fotograficzny dotyczący zdrowia psychicznego
 • warsztaty literackie, cyfrowe, psychospołeczne, ABC Samopomocy

Jak wziąć udział?

Organizatorzy przedstawiają 5 możliwości włączenia się w projekt:

 1. Można przesłać swoją pracę na konkurs literacko – fotograficzny lub zgłosić się za pomocą maila
 2. Wziąć udział w warsztatach literackich, cyfrowych, psychospołecznych i samopomocowych
 3. Zostać stażystą w redakcji otwartebramy.org 
 4. Rozwinąć kompetencje podczas warsztatów ABC samopomocy i załóżyć własną grupę samopomocową lub stać się jej częścią
 5. Zostać gościem specjalnym podcastu i opowiedzieć swoją historię zdrowienia

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.otwartebramy.org,email: i.karolewska@otwartebramy.orgtelefon: 735 199 618.

[Powyżej plakat promocyjny. Zawiera ilustracje poglądowe podpisane - konkurs, warsztaty, staż, grupy samopomocowe, podcasty, forum samopomocy oraz logotypy organizatorów wydarzenia]

view szablon artykułu