Warsztaty rozwijające kompetencje pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

W ramach doradztwa specjalistycznego realizowanego zgodnie z Zadaniem 3 projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", w czwartek 2 sierpnia odbyły się warsztaty dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 10 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Rola podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej lokalnej społeczności

Realizując zadania związane z rozpowszechnianiem lokalnych systemów współpracy w ramach Pomorskiego Modelu Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej osób pozostających bez pracy, przedstawiciel ROPS wziął udział w spotkaniu z Panią Beatą Łozowską - Wiceprezes Stowarzyszenia Loko-motywa oraz Panią Marią Bryjka - Kierownik GOPS w Czarnej Dąbrówce.

ROPS wspiera dobre praktyki na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

W ramach Zadania 3 Projektu „Pomorskiego systemu przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", odwiedziliśmy w lipcu br. Spółdzielnię Socjalną FABRYKA INICJATYW w Malborku.

Genogram i Ekogram Rodziny – doradztwo dla pracowników GOPS w Sierakowicach

W ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", pracownicy ROPS świadczą kompleksowe doradztwo w zakresie narzędzi i metod pracy stosowanych w aktywizacji społeczno-zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz biernych zawodowo.

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy

Na przełomie maja i czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował kolejny cykl Spotkań Subregionalnych. Tematyką spotkań była „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, w tym osób zadłużonych."

Ogłoszenie o rekrutacji

na cykl edukacyjno-szkoleniowy dla kandydatów na Regionalnych Animatorów, w ramach projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego".

XI posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

20 marca br. w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się XI posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

X posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

17 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się kolejne Posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Poruszono kwestie związane z brakiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie nadwiślańskim.