Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 10 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Ogłoszenia o pracę w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym

Trwa nabór na 3 wolne stanowiska pracy w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – wybór Operatora projektu na mikrodotacje w ramach regarantingu

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs ofert w zakresie wyboru Operatora projektu na mikrodotacje w ramach regarantingu na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.