Otwarty konkurs ofert "Warsztaty Świadomości Onkologicznej" - rozstrzygnięcie konkursu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2017 w zakresie pomocy społecznej - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym - aktualizacja

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego z zakresu „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych

Wsparcie młodzieży uzdolnionej sportowo

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: "Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017„"

100 000 zł od Kulczyk Foundation: zostały tylko trzy tygodnie, by wziąć udział w konkursie

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje.

Zgłoszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu w terminie od 19.10 do 08.11 br..