Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 08 lipca 2021 roku podjął Uchwałę nr 664/265/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania SWP [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 662/265/21 z dnia 08 lipca 2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego.

Realizacja zadań publicznych [OGŁOSZENIE]

W dniu 29 września 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło sześć ofert na realizację zadań publicznych.

Rusza nabór kandydatur do nagrody "Srebrne Drzewko"! Zgłoszenia przesyłać można do 25 września br.

Rusza nabór wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego osobom realizującym wybitne i nowatorskie działania w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną"