Liderka NGO z przestworzy. Wywiad z Joanną Jakubowską - Przewodniczącą PRDPP

Joanna Jakubowska z sektorem pozarządowym związana jest od dziesięcioleci. Zaangażowana jest w wiele przedsięwzięć sportowych związanych z lotnictwem. Jako Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego budowała z Samorządem Województwa Pomorskiego podwaliny modelowej współpracy z organizacjami pozarządowymi na Pomorzu.

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

Dnia 30 listopada 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego jednogłośnie uchwalił Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

W dniach od 6 października do 22 października 2020 roku odbyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w 2021 roku [AKTUALIZACJA]

W związku z Ogłoszeniem Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku z dnia 4 grudnia 2020 roku, przedłużono termin naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku do dnia 23 grudnia br. do godz. 15:00.

Już tylko do 9 listopada przyjmowane są wnioski nominacyjne w 26. edycji konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka! [INFORMACJA]

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w 26. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wnioski nominacyjne przyjmowane są do 9 listopada br.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". Na Państwa opinie czekamy do 22.10.2020 roku.

Cykl szkoleń dla NGO z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii [SZKOLENIE]

ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

Roztrzygnięcie konkursu dla NGO w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 8 września 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2020.

W hołdzie ofiarom "operacji polskiej" NKWD [RELACJA]

We wtorek 11 sierpnia, na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyły się uroczystości, upamiętniające ofiary ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD. W tym roku od tych wydarzeń mijają 83. lata.

Uroczystość z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego [RELACJA]

W sobotę 1 sierpnia, u stóp pomnika Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku, odbyła się uroczystość z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w której uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego.

Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców".

Uroczyste obchody 103 rocznicy osadzenia Józefa Piłsudskiego przez władze pruskie w gdańskim więzieniu [RELACJA]

W czwartek, 22 lipca przed Aresztem Śledczym w Gdańsku przy ul. Kurkowej odbyła się uroczystość upamiętniająca 103 rocznicę osadzenia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego przez władze pruskie w gdańskim więzieniu.

Biznes i NGO razem na rzecz dobra wspólnego! Pomoc żywnościowa dla potrzebujących w czasie epidemii

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotknął wielu Pomorzan. W związku z tym zapotrzebowanie na pomoc m.in. wśród osób, które doświadczyły kryzysu ekonomicznego w ostatnim czasie, znacznie wzrosło! Bardzo ważnym uzupełnieniem działań instytucji publicznych staje się zatem zaangażowanie ze strony przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Przykładem takich działań jest wsparcie potrzebujących mieszkańców Pomorza przez lęborską firmę Farm Frites Poland SA poprzez przekazanie pomocy żywnościowej.

Zdalne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 29 maja 2020 r.

W piątek, 29 maja 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z uwagi na stan epidemii, spotkanie miało charakter zdalny.

Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [WYNIKI]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Są zawsze blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Ponad 260 tys. zł. dla pomorskich organizacji pozarządowych

Działają na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. A także dla tych w trudnej sytuacji życiowej, którą spowodowała epidemia COVID-19. 39 pomorskich organizacji pozarządowych otrzyma ponad 260 tys. zł na wsparcie najbardziej potrzebujących.

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 kwietnia podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Działasz w orgnizacji? Wystąp o środki w formie "małych grantów" dla NGO w związku z COVID-19 [OGŁOSZENIE]

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19

Wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w okresie pandemii [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego 21 kwietnia br. podczas zdalnego posiedzenia, podjął kroki mające na celu ułatwienie organizacjom pozarządowym możliwość pomocy osobom potrzebującym. Wśród tych ułatwień są m.in. minigranty i nowe terminy składania dokumentów, a do tego dogodniejsze aneksy już zawartych umów.

Dofinansowanie na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa [KONKURS]

Fundacja Pokolenia we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Nationale-Nederlanden ogłosiła specjalny konkurs lokalny na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa pt. "Solidarni z bohaterami czasu epidemii".

Wsparcie cudzoziemców w czasie pandemii, poradnictwo psychologiczne dla osób ukraińsko i rosyjskojęzycznych [AKTUALIZACJA]

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obcojęzycznych mieszkańców i mieszkanek Pomorza.

Możesz wspomóc organizacje pożytku publicznego z Pomorza! Przekaż 1% swojego podatku [ARTYKUŁ pomorskie.eu]

Każdy, kto rozlicza się z fiskusem może przekazać 1 procent swojego podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu wsparcie otrzymają chorzy, ubodzy czy domy opieki i hospicja. W ubiegłym roku od pomorskich podatników na konta OPP wpłynęło ponad 56 tys. złotych. To najwięcej od 5 lat.

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych" w roku 2020.

Pomorskie szpitale przyjazne kombatantom - druga edycja projektu. Podpisanie porozumienia [RELACJA]

W czwartek 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawarto porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Posiedzenie Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo – historycznego - 26.02.2020r. [RELACJA]

W środę 26 lutego w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo – historycznego.

Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych. Otwarty konkurs ofert dla NGO [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych".

Światło dla bohaterów - zapalenie zniczy na grobach żołnierzy AK [RELACJA]

W sobotę 15 lutego 2020 r. na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyło się tradycyjne zapalanie zniczy na grobach żołnierzy Armii Krajowej.

Spotkanie z okazji 80 rocznicy I masowej zsyłki Polaków na Sybir [RELACJA]

W środę 12 lutego 2020 r. w sali Rady Miasta Gdańska odbyło się spotkanie z okazji 80 rocznicy I masowej zsyłki Polaków na Sybir zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku Sybiraków w Gdańsku.

Konkurs dotyczący aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 129/121/20 z dnia 11 lutego 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 pn. "Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów".

Zaproszenie do zgłaszania firm i fundacji korporacyjnych w XXIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” [OGŁOSZENIE]

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków w XXIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku". Wnioski można składać do 12 lutego 2020 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych".

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w ramach Programu „Równać Szanse 2020” [OGŁOSZENIE]

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wsparcie projektów zorientowanych na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Spotkanie noworoczne Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Gdańsku [RELACJA]

9 stycznia br. w restauracji Gdańskiej odbyło się uroczyste spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku Sybiraków w Gdańsku.

Uroczystość 30 – lecia Gdańskiej Rodziny Katyńskiej [RELACJA]

11 grudnia br. w Domu Harcerza w Gdańsku odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Jubileuszu 30 – lecia istnienia Gdańskiej Rodziny Katyńskiej.

Świąteczne spotkanie z żołnierzami AK w Gdańsku [RELACJA]

10 grudnia br. w siedzibie Koła Gdańsk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się spotkanie opłatkowe żołnierzy AK.

Spotkanie wigilijne PZBWPHWiOK w Gdyni [RELACJA]

10 grudnia br. w Gdyni odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Spotkanie opłatkowe środowisk kombatanckich i osób represjonowanych z regionu województwa pomorskiego [RELACJA]

6 grudnia 2019 roku w "Sali Dębowej" mieszczącej się w Filharmonii Bałtyckiej odbyło się tradycyjne już coroczne spotkanie opłatkowe środowisk kombatanckich i osób represjonowanych z regionu województwa pomorskiego.

Uroczystość wigilijna Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych [RELACJA]

5 grudnia 2019 roku w Hotelu Logos w Gdańsku odbyło się spotkanie wigilijne Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - największej organizacji kombatanckiej w Polsce.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych [OGŁOSZENIE]

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku.

Spotkanie przedstawicieli Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego z Dowódcą Garnizonu Gdańsk [RELACJA]

27 listopada w Komendzie Garnizonu Gdańsk odbyło się spotkanie przedstawicieli Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego z pułkownikiem Piotrem Piątkowskim, dowódcą 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego.

Generał Władysław Anders patronem ulicy w Gdańsku ! Uroczystość z okazji nadania nazwy [RELACJA]

Kolejna ulica w Gdańsku zyskała swojego patrona. Jest nim polski generał z okresu II wojny światowej - Władysław Anders. Ulica, która otrzymała nazwę tego wybitnego przywódcy znajduje się w pobliżu stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w dzielnicy Jasień.

Członkowie Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego po raz kolejny odwiedzili Muzeum II Wojny Światowej [RELACJA]

22 listopada br. Przedstawiciele Kolegium uczestniczyli w premierze filmu „Gdańsk 1939", która odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej. Wydarzenie to było znakomitą okazją nie tylko do oceny zmian, które zostały poczynione w placówce w ostatnim czasie, ale także do zapoznania się z jej nowymi projektami planowanymi w przyszłości.

Związek Byłych Więźniów Politycznych ma już 30 lat ! [RELACJA]

W środę 6 listopada br. w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia istnienia Związku Byłych Więźniów Politycznych.

Przed nami II Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy! Przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu będą rozmawiać o współpracy oraz o tym jakie mogą mieć z tego korzyści

Forum odbędzie się 4 listopada br. (początek o godzinie 10:00) w auli Politechniki Gdańskiej w programie m.in. wystąpienia naukowców, przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych z kraju i świata. Hasłem tegorocznego forum jest: „Pomorskie: Międzypokoleniowo dla Aktywności i Bezpieczeństwa".

Potencjał różnorodności. Człowiek i środowisko. W centrum uwagi. Już po raz 8. odbędzie się Forum Inicjowania Rozwoju

We wtorek 29 października br. w gdańskim Hevelianum odbędzie się Forum Inicjowania Rozwoju. To największe na Pomorzu spotkanie biznesu, organizacji pozarządowych, nauki i samorządu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji są Różnorodność. Człowiek i Środowisko. W centrum uwagi. Jeśli chcesz wprowadzić swoją firmę, organizację, instytucję na wyższy poziom rozwoju, znaleźć partnerów, zbudować nowe relacje, skorzystać z wiedzy praktyków, ekspertów - powinieneś wziąć udział w tym spotkaniu.

Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Froncie Wschodnim [RELACJA]

W sobotę 12 października br. w rocznicę bitwy pod Lenino pod pomnikiem "Tym, co za polskość Gdańska" przy Podwalu Staromiejskim w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniającej Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Froncie Wschodnim.
— 50 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 50 z 224 rezultatów.