Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania Województwa Pomorskiego w zakresie pomocy społecznej [KONKURS]

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 39/317/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych".

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 przyjęty! [INFORMACJA]

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą 464/XXVIII/21 z dnia 29 listopada 2021 roku przyjął Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Spotkanie świąteczne w siedzibie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZK RP i BWP - 21.12.2021 [RELACJA]

We wtorek 21.12.2021r. odbyło się spotkanie świąteczne w siedzibie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZK RP i BWP.

Spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków Oddział w Gdańsku - 15.12.2021r. [RELACJA]

W środę w Restauracji Gdańskiej odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego.

XI Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Województwa Pomorskiego [RELACJA]

W sobotę 4 grudnia odbył się XI Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego.

Nabór na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania SWP w 2022r. [INFORMACJA]

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania własne Województwa realizowane w 2022 roku.

Piękny koncert dla środowisk kombatanckich [RELACJA]

W środę 24 listopada 2021 r. w Operze Bałtyckiej odbył się koncert dedykowany środowiskom kombatanckim pt. „Koncert muzyki Polskiej".

Już 27 listopada odbędzie się on-line Konferencja Rad Działalności Pożytku Publicznego [INFORMACJA]

W sobotę, 27 listopada br. odbędzie się VI Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego połączone z obchodami 18-lecia Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z tej okazji, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji on-line przedstawicielki i przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz wszystkich zainteresowanych. Organizatorami wydarzenia są: Konwent Wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie EKOSKOP, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Posiedzenie Kolegium ds. dziedzictwa kulturowo-historycznego - 09.11.2021 r. [RELACJA]

W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się kolejne posiedzenie Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.

Rozstrzygnięcie II naboru konkursu na wkłady własne [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 21 października 2021 roku podjął Uchwałę nr 1016/295/21 w sprawie rozstrzygnięcia II naboru konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3."

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy SWP z NGO na lata 2022-2025 [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy do konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025. Konsultacje potrwają od 19 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

Uroczystość upamiętniająca Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Froncie Wschodnim [RELACJA]

W 78. rocznicę rozpoczęcia krwawej, dwudniowej bitwy pod Lenino, przy Pomniku "Tym co za polskość Gdańska", odbyła się uroczystość zorganizowana przez Prezydent Miasta Gdańska - Aleksandrę Dulkiewicz oraz Prezesa Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej – Stanisława Skrzypskiego. Podczas wydarzenia przemawiał m.in. Sergiej Semionow - Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.

Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 [INFORMACJA]

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Konsultacje potrwają do 25 października 2021 r.

82. rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej [RELACJA]

Przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu w Gdańsku, odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych Pocztowców na gdańskiej Zaspie.

Ogłoszenie w sprawie złożonych ofert realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej [INFORMACJA]

Ogłoszenie w sprawie złożonych ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

33 - lecie Związku Piłsudczyków RP [RELACJA]

W piątek 17 września 2021 r. w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - "Polskie Niebo", odbyła się uroczystość 33 - lecia Związku Piłsudczyków RP.

82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Dzień Sybiraka. [RELACJA]

W piątek 17 września 2021 r., na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyła się uroczystość "Dnia Sybiraka", zorganizowana przez Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, Związek Sybiraków - Oddział Wojewódzki w Gdańsku oraz Gdańską Rodzinę Katyńska.

Otwarty konkurs na realizację zadań w dziedzinie edukacji [AKTUALIZACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych". Nabór ofert trwa od 15.09.2021 r. do 06.10.2021 r.

Aktywność obywatelska lokalnie. Nowy rozdział? Relacja z konferencji

We wtorek 7 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się konferencja „Aktywność obywatelska lokalnie. Nowy rozdział?" organizowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Wzmacnianie sieci kryzysowego wsparcia żywnościowego dla cudzoziemców i osób nieobjętych systemową pomocą społeczną na terenie Rumi, Redy i Wejherowa", złożonej w trybie pozakonkursowym przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku.

Powiatowe Centra Wsparcia dla NGO. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 26 sierpnia 2021 roku podjął Uchwałę nr 835/279/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego.

Święto Wojska Polskiego i 101. rocznica Bitwy Warszawskiej [RELACJA]

W piątek 13 sierpnia 2021 r. pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego i 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Otwarcie naboru wniosków do programu LIFE [INFORMACJA]

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków do nowego programu LIFE. W ramach działania przewidziane są również webinaria online.

Spotkanie inauguracyjne kolejnej kadencji Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego [RELACJA]

W poniedziałek 12 lipca 2021 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie inauguracyjne kolejnej kadencji Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego. Kolegium w nowym składzie działać będzie do 2024 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 08 lipca 2021 roku podjął Uchwałę nr 664/265/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania SWP [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 662/265/21 z dnia 08 lipca 2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego.

75- lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych [RELACJA]

W poniedziałek 14 czerwca w gościnnych progach Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczystość, która stanowiła znakomitą okazję do spotkania z osobami ze środowisk kombatanckich z naszego województwa oraz wspomnienia o nieżyjących już świadkach tragicznej karty historii piekła hitlerowskiego...

Program współpracy z NGO na 2020 r. [SPRAWOZDANIE]

W dniu 31 maja 2021 r. podczas obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 485/252/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 maja 2021 roku przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

II nabór otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego NGO oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza II nabór otwartego konkursu ofert pn.: „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3."

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego wkładów własnych [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 27 maja 2021 roku podjął Uchwałę nr 507/254/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wkłady własne.

Otwarty konkurs ofert dot. działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 491/253/21 z dnia 25 maja 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców."

Nabór wniosków w konkursie „Działaj Lokalnie” 2021 przedłużony do 20.06 ! [INFORMACJA]

Fundacja Pokolenia przedłużyła nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie" 2021 do 20.06 br. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

W konkursie Równać Szanse - Małe Granty można zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości! [INFORMACJA]

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.

Już 29 kwietnia odbędzie się otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi w województwie pomorskim! [ZAPROSZENIE]

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa pomorskiego. Spotkanie odbędzie się w formie online 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 17:00-20:00.

Rozstrzgnięcie konkursu ofert dla NGO | Uchwała ZWP [MARZEC 2021]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Lider NGO z niezwykłym życiorysem. Wywiad z kpt. w st. spocz. inż. Henrykiem Bajduszewskim [WYWIAD]

Prezentujemy Państwu dzisiaj kolejną osobowość III sektora – Henryka Bajduszewskiego !

Konkurs ofert na wkłady własne w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3."

Konkurs ofert na realizację zadań SWP w roku 2021 w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych". Oferty należy złożyć w systemie Witkac.pl - do 8 marca br. oraz w formie papierowej - do 9 marca br.

Oferta realizacji zadania pn. „Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu” [OGŁOSZENIE]

W dniu 25 stycznia 2021 roku Fundacja Edukacyjna ODiTK, z siedzibą w Gdańsku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu".

Jak przekazać 1% podatku w 2021 roku ? [INFORMACJA]

Co roku jesteśmy zobligowani do wypełnienia zeznania podatkowego za rok poprzedni. Już od 16 lat, czyli od 2004 roku, mamy możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Jak to działa i co właściwie oznacza? Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Ewa Filipska - Liderka NGO o duszy edukatora i działacza społecznego [WYWIAD]

Ewa Filipska z sektorem pozarządowym związana jest od wielu lat. Jako członek PRDPP kadencji 2019-2022 z Samorządem Województwa Pomorskiego wzmacnia międzysektorową współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na Pomorzu.

Uroczystość 97. urodzin kapitana w stanie spoczynku inż. Henryka Bajduszewskiego [RELACJA]

Dzisiaj w siedzibie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku przy ul. Sienkiewicza 8, odbyła się uroczystość 97. urodzin kapitana w stanie spoczynku inż. Henryka Bajduszewskiego. Najserdeczniejsze życzenia w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego złożyli Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Andrzej Kowalczys - Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Tamara Von Wiecka Olszewska z Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Liderka NGO z przestworzy. Wywiad z Joanną Jakubowską - Przewodniczącą PRDPP [WYWIAD]

Joanna Jakubowska z sektorem pozarządowym związana jest od dziesięcioleci. Zaangażowana jest w wiele przedsięwzięć sportowych związanych z lotnictwem. Jako Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego budowała z Samorządem Województwa Pomorskiego podwaliny modelowej współpracy z organizacjami pozarządowymi na Pomorzu.

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

Dnia 30 listopada 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego jednogłośnie uchwalił Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

W dniach od 6 października do 22 października 2020 roku odbyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w 2021 roku [AKTUALIZACJA]

W związku z Ogłoszeniem Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku z dnia 4 grudnia 2020 roku, przedłużono termin naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku do dnia 23 grudnia br. do godz. 15:00.

Już tylko do 9 listopada przyjmowane są wnioski nominacyjne w 26. edycji konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka! [INFORMACJA]

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w 26. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wnioski nominacyjne przyjmowane są do 9 listopada br.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". Na Państwa opinie czekamy do 22.10.2020 roku.

Cykl szkoleń dla NGO z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii [SZKOLENIE]

ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje.
— 50 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 50 z 266 rezultatów.