Biznes i NGO razem na rzecz dobra wspólnego! Pomoc żywnościowa dla potrzebujących w czasie epidemii

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotknął wielu Pomorzan. W związku z tym zapotrzebowanie na pomoc m.in. wśród osób, które doświadczyły kryzysu ekonomicznego w ostatnim czasie, znacznie wzrosło! Bardzo ważnym uzupełnieniem działań instytucji publicznych staje się zatem zaangażowanie ze strony przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Przykładem takich działań jest wsparcie potrzebujących mieszkańców Pomorza przez lęborską firmę Farm Frites Poland SA poprzez przekazanie pomocy żywnościowej.

Zdalne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 29 maja 2020 r.

W piątek, 29 maja 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z uwagi na stan epidemii, spotkanie miało charakter zdalny.

Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [WYNIKI]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Są zawsze blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Ponad 260 tys. zł. dla pomorskich organizacji pozarządowych

Działają na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. A także dla tych w trudnej sytuacji życiowej, którą spowodowała epidemia COVID-19. 39 pomorskich organizacji pozarządowych otrzyma ponad 260 tys. zł na wsparcie najbardziej potrzebujących.

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 kwietnia podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Działasz w orgnizacji? Wystąp o środki w formie "małych grantów" dla NGO w związku z COVID-19 [OGŁOSZENIE]

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19

Wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w okresie pandemii [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego 21 kwietnia br. podczas zdalnego posiedzenia, podjął kroki mające na celu ułatwienie organizacjom pozarządowym możliwość pomocy osobom potrzebującym. Wśród tych ułatwień są m.in. minigranty i nowe terminy składania dokumentów, a do tego dogodniejsze aneksy już zawartych umów.

Dofinansowanie na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa [KONKURS]

Fundacja Pokolenia we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Nationale-Nederlanden ogłosiła specjalny konkurs lokalny na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa pt. "Solidarni z bohaterami czasu epidemii".

Wsparcie cudzoziemców w czasie pandemii, poradnictwo psychologiczne dla osób ukraińsko i rosyjskojęzycznych [AKTUALIZACJA]

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obcojęzycznych mieszkańców i mieszkanek Pomorza.

Możesz wspomóc organizacje pożytku publicznego z Pomorza! Przekaż 1% swojego podatku [ARTYKUŁ pomorskie.eu]

Każdy, kto rozlicza się z fiskusem może przekazać 1 procent swojego podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu wsparcie otrzymają chorzy, ubodzy czy domy opieki i hospicja. W ubiegłym roku od pomorskich podatników na konta OPP wpłynęło ponad 56 tys. złotych. To najwięcej od 5 lat.

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych" w roku 2020.

Pomorskie szpitale przyjazne kombatantom - druga edycja projektu. Podpisanie porozumienia [RELACJA]

W czwartek 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawarto porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.