Lider NGO z niezwykłym życiorysem. Wywiad z kpt. w st. spocz. inż. Henrykiem Bajduszewskim [WYWIAD]

Prezentujemy Państwu dzisiaj kolejną osobowość III sektora – Henryka Bajduszewskiego !

Konkurs ofert na wkłady własne w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3."

Konkurs ofert na realizację zadań SWP w roku 2021 w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych". Oferty należy złożyć w systemie Witkac.pl - do 8 marca br. oraz w formie papierowej - do 9 marca br.

Oferta realizacji zadania pn. „Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu” [OGŁOSZENIE]

W dniu 25 stycznia 2021 roku Fundacja Edukacyjna ODiTK, z siedzibą w Gdańsku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przewodnik: Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu".

Jak przekazać 1% podatku w 2021 roku ? [INFORMACJA]

Co roku jesteśmy zobligowani do wypełnienia zeznania podatkowego za rok poprzedni. Już od 16 lat, czyli od 2004 roku, mamy możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Jak to działa i co właściwie oznacza? Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Ewa Filipska - Liderka NGO o duszy edukatora i działacza społecznego [WYWIAD]

Ewa Filipska z sektorem pozarządowym związana jest od wielu lat. Jako członek PRDPP kadencji 2019-2022 z Samorządem Województwa Pomorskiego wzmacnia międzysektorową współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na Pomorzu.

Uroczystość 97. urodzin kapitana w stanie spoczynku inż. Henryka Bajduszewskiego [RELACJA]

Dzisiaj w siedzibie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku przy ul. Sienkiewicza 8, odbyła się uroczystość 97. urodzin kapitana w stanie spoczynku inż. Henryka Bajduszewskiego. Najserdeczniejsze życzenia w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego złożyli Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Andrzej Kowalczys - Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Tamara Von Wiecka Olszewska z Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Liderka NGO z przestworzy. Wywiad z Joanną Jakubowską - Przewodniczącą PRDPP [WYWIAD]

Joanna Jakubowska z sektorem pozarządowym związana jest od dziesięcioleci. Zaangażowana jest w wiele przedsięwzięć sportowych związanych z lotnictwem. Jako Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego budowała z Samorządem Województwa Pomorskiego podwaliny modelowej współpracy z organizacjami pozarządowymi na Pomorzu.

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

Dnia 30 listopada 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego jednogłośnie uchwalił Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

W dniach od 6 października do 22 października 2020 roku odbyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w 2021 roku [AKTUALIZACJA]

W związku z Ogłoszeniem Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku z dnia 4 grudnia 2020 roku, przedłużono termin naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku do dnia 23 grudnia br. do godz. 15:00.

Już tylko do 9 listopada przyjmowane są wnioski nominacyjne w 26. edycji konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka! [INFORMACJA]

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w 26. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wnioski nominacyjne przyjmowane są do 9 listopada br.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". Na Państwa opinie czekamy do 22.10.2020 roku.

Cykl szkoleń dla NGO z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii [SZKOLENIE]

ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

Roztrzygnięcie konkursu dla NGO w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 8 września 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2020.

W hołdzie ofiarom "operacji polskiej" NKWD [RELACJA]

We wtorek 11 sierpnia, na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyły się uroczystości, upamiętniające ofiary ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD. W tym roku od tych wydarzeń mijają 83. lata.

Uroczystość z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego [RELACJA]

W sobotę 1 sierpnia, u stóp pomnika Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku, odbyła się uroczystość z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w której uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego.

Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców".

Uroczyste obchody 103 rocznicy osadzenia Józefa Piłsudskiego przez władze pruskie w gdańskim więzieniu [RELACJA]

W czwartek, 22 lipca przed Aresztem Śledczym w Gdańsku przy ul. Kurkowej odbyła się uroczystość upamiętniająca 103 rocznicę osadzenia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego przez władze pruskie w gdańskim więzieniu.

Biznes i NGO razem na rzecz dobra wspólnego! Pomoc żywnościowa dla potrzebujących w czasie epidemii

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 dotknął wielu Pomorzan. W związku z tym zapotrzebowanie na pomoc m.in. wśród osób, które doświadczyły kryzysu ekonomicznego w ostatnim czasie, znacznie wzrosło! Bardzo ważnym uzupełnieniem działań instytucji publicznych staje się zatem zaangażowanie ze strony przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Przykładem takich działań jest wsparcie potrzebujących mieszkańców Pomorza przez lęborską firmę Farm Frites Poland SA poprzez przekazanie pomocy żywnościowej.

Zdalne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 29 maja 2020 r.

W piątek, 29 maja 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z uwagi na stan epidemii, spotkanie miało charakter zdalny.

Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [WYNIKI]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Są zawsze blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Ponad 260 tys. zł. dla pomorskich organizacji pozarządowych

Działają na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. A także dla tych w trudnej sytuacji życiowej, którą spowodowała epidemia COVID-19. 39 pomorskich organizacji pozarządowych otrzyma ponad 260 tys. zł na wsparcie najbardziej potrzebujących.

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 kwietnia podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Działasz w orgnizacji? Wystąp o środki w formie "małych grantów" dla NGO w związku z COVID-19 [OGŁOSZENIE]

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19

Wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w okresie pandemii [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego 21 kwietnia br. podczas zdalnego posiedzenia, podjął kroki mające na celu ułatwienie organizacjom pozarządowym możliwość pomocy osobom potrzebującym. Wśród tych ułatwień są m.in. minigranty i nowe terminy składania dokumentów, a do tego dogodniejsze aneksy już zawartych umów.

Dofinansowanie na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa [KONKURS]

Fundacja Pokolenia we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Nationale-Nederlanden ogłosiła specjalny konkurs lokalny na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa pt. "Solidarni z bohaterami czasu epidemii".

Wsparcie cudzoziemców w czasie pandemii, poradnictwo psychologiczne dla osób ukraińsko i rosyjskojęzycznych [AKTUALIZACJA]

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obcojęzycznych mieszkańców i mieszkanek Pomorza.

Możesz wspomóc organizacje pożytku publicznego z Pomorza! Przekaż 1% swojego podatku [ARTYKUŁ pomorskie.eu]

Każdy, kto rozlicza się z fiskusem może przekazać 1 procent swojego podatku dowolnej organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu wsparcie otrzymają chorzy, ubodzy czy domy opieki i hospicja. W ubiegłym roku od pomorskich podatników na konta OPP wpłynęło ponad 56 tys. złotych. To najwięcej od 5 lat.

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych" w roku 2020.

Pomorskie szpitale przyjazne kombatantom - druga edycja projektu. Podpisanie porozumienia [RELACJA]

W czwartek 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawarto porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Posiedzenie Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo – historycznego - 26.02.2020r. [RELACJA]

W środę 26 lutego w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo – historycznego.

Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych. Otwarty konkurs ofert dla NGO [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorska Szkoła Liderów Młodzieżowych".

Światło dla bohaterów - zapalenie zniczy na grobach żołnierzy AK [RELACJA]

W sobotę 15 lutego 2020 r. na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyło się tradycyjne zapalanie zniczy na grobach żołnierzy Armii Krajowej.

Spotkanie z okazji 80 rocznicy I masowej zsyłki Polaków na Sybir [RELACJA]

W środę 12 lutego 2020 r. w sali Rady Miasta Gdańska odbyło się spotkanie z okazji 80 rocznicy I masowej zsyłki Polaków na Sybir zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku Sybiraków w Gdańsku.

Konkurs dotyczący aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 129/121/20 z dnia 11 lutego 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 pn. "Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów".

Zaproszenie do zgłaszania firm i fundacji korporacyjnych w XXIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” [OGŁOSZENIE]

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków w XXIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku". Wnioski można składać do 12 lutego 2020 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych".

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w ramach Programu „Równać Szanse 2020” [OGŁOSZENIE]

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wsparcie projektów zorientowanych na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Spotkanie noworoczne Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Gdańsku [RELACJA]

9 stycznia br. w restauracji Gdańskiej odbyło się uroczyste spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Związku Sybiraków w Gdańsku.

Uroczystość 30 – lecia Gdańskiej Rodziny Katyńskiej [RELACJA]

11 grudnia br. w Domu Harcerza w Gdańsku odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Jubileuszu 30 – lecia istnienia Gdańskiej Rodziny Katyńskiej.

Świąteczne spotkanie z żołnierzami AK w Gdańsku [RELACJA]

10 grudnia br. w siedzibie Koła Gdańsk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się spotkanie opłatkowe żołnierzy AK.

Spotkanie wigilijne PZBWPHWiOK w Gdyni [RELACJA]

10 grudnia br. w Gdyni odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Spotkanie opłatkowe środowisk kombatanckich i osób represjonowanych z regionu województwa pomorskiego [RELACJA]

6 grudnia 2019 roku w "Sali Dębowej" mieszczącej się w Filharmonii Bałtyckiej odbyło się tradycyjne już coroczne spotkanie opłatkowe środowisk kombatanckich i osób represjonowanych z regionu województwa pomorskiego.

Uroczystość wigilijna Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych [RELACJA]

5 grudnia 2019 roku w Hotelu Logos w Gdańsku odbyło się spotkanie wigilijne Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - największej organizacji kombatanckiej w Polsce.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych [OGŁOSZENIE]

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku.
— 50 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 51 - 100 z 281 rezultatów.