KAMPANIA STOP FAS

O kampanii

www.stop-fas.pl

Kampania poświęcona jest problemom związanym ze skutkami picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Jednym z tych skutków jest FAS ( Fetal Alcohol Syndrome – Alkoholowy Zespół Płodowy). Osoby dotknięte FAS mają problemy zdrowotne oraz trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym spowodowane uszkodzeniem narządów (głównie mózgu) przez alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży.

Kampania rozpoczęła w 2014 roku w województwie pomorskim. Jej cele to:

  • zmniejszenie liczby dzieci narażonych na kontakt z alkoholem w łonie matki, a co za tym idzie zmniejszenie liczby dzieci dotkniętych FAS i innymi poalkoholowymi zaburzeniami;
  • organizowanie pomocy dzieciom z FAS i innymi poalkoholowymi zaburzeniami oraz ich rodzinom.

Cele są realizowane m. in. poprzez szeroką edukację społeczną na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

Głównymi realizatorami kampanii są: Fundacja „Trzeźwość”, Fundacja „FASCYNACJE”, Fundacja „Wschodzące Słońce” oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. W kampanię włączyło się wiele instytucji i organizacji, m. in. starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, szpitale. przychodnie zdrowia, szkoły, uczelnie Trójmiasta.

Logotypy - kampania FAS

Od początku kampanii włączył się też w nią Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W 2014 i 2015 roku był współorganizatorem konferencji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Były one skierowane do lekarzy, położnych, pielęgniarek, przedstawicieli innych grup zawodowych oraz studentów. W każdej z nich uczestniczyło ok. 300 osób. W 2014 r. konferencja nosiła tytuł „Alkoholowy zespół płodowy /FAS/ – problem interdyscyplinarny”, a w 2015 r.- „Kobieta a alkohol”. Ze środków Urzędu Marszałkowskiego zostały również wydrukowane ulotki i plakaty uświadamiające wpływ alkoholu na płód. Przekazano je do poradni ginekologicznych i szpitali.