KAMPANIA STOP FAS

O kampanii

www.stop-fas.pl

Kampania poświęcona jest zapobieganiu skutkom spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz pomocy osobom z FAS, a szerzej z FASD.

Alkohol jest teratogenem, a więc takim związkiem chemicznym, który może powodować wady u płodu i prowadzić do zaburzeń w jego rozwoju. Zaburzenia te określa się ogólnym terminem FASD ( Fetal Alcohol Spectrum Disorders – Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu). Do tej kategorii zaburzeń należy FAS ( Fetal Alcohol Syndrome – Alkoholowy Zespół Płodowy). Osoby nim dotknięte mają problemy zdrowotne oraz trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym spowodowane uszkodzeniem narządów, głównie mózgu, przez alkohol (spożywany przez matkę w czasie ciąży) i wymagają pomocy wielu specjalistów.

Kampania rozpoczęła w 2014 roku w województwie pomorskim. W jej ramach prowadzona jest szeroka edukacja społeczna na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu oraz problemów osób z FASD. Podejmowane są także działania mające na celu pomoc osobom z FASD i ich opiekunom.

Organizowane są szkolenia dla lekarzy, położnych, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, studentów. Przygotowywane są materiały edukacyjne – broszury, ulotki, plakaty i filmy adresowane do kobiet w ciąży i ich partnerów oraz do opiekunów dzieci z FASD, a także materiały szkoleniowe dla w/w grup zawodowych. We wrześniu organizowane są Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS – każdego roku we współpracy z innym powiatem woj. pomorskiego.

Głównymi realizatorami kampanii są: Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z Gdańska oraz Fundacja „Trzeźwość” z Gdyni. W kampanię włączyło się wiele instytucji i organizacji, m.in. starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, szpitale, przychodnie zdrowia, szkoły, uczelnie Trójmiasta.

Od początku kampanii włączył się też w nią Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W 2014 i 2015 roku był współorganizatorem konferencji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Były one skierowane do lekarzy, położnych, pielęgniarek, przedstawicieli innych grup zawodowych oraz studentów. W każdej z nich uczestniczyło ok. 300 osób. W 2014 r. konferencja nosiła tytuł „Alkoholowy zespół płodowy /FAS/ – problem interdyscyplinarny”, a w 2015 r.- „Kobieta a alkohol”. W 2020 r. ROPS był współorganizatorem VII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS.