ZESPÓŁ MONITORUJĄCY

Zespół Monitorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej na Terenie Województwa Pomorskiego

Koordynator: Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, tel. 58 32 68 561, e-mail: k.weremko@pomorskie.europs@pomorskie.eu.

Członkowie i Współpracownicy Zespołu:

  1. Beata Perez Borjas, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, tel. 58 32 68 567, e-mail: b.perez@pomorskie.eu;
  2. Agata Wyrobek, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, tel. 58 32 68 567, e-mail: a.wyrobek@pomorskie.eu;
  3. Ewa Szczypior, Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 58 30 77 598, e-mail: ewa.szczypior@gdansk.uw.gov.pl;
  4. Beata Wolak, Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, tel. 58 669 34 13, e-mail: beata.wolak@kuratorium.gda.pl;
  5. dr Krzysztof Stasiak, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku; tel. 58 32 13 108, sekretariat: 58 32 13 388, e-mail: kuratorzy@gdansk.so.gov.pl;
  6. mł. asp. Daniel Zegzuła, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, tel. 58 47 74 14 309, e-mail: daniel.zegzula@gd.policja.gov.pl
  7. Zygmunt Medowski – specjalista psychoterapii uzależnień, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej MROWISKO, członek Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, wykładowca akademicki, e-mail: medi@dialogmotywujacy.pl.