WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA - KONKURS „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”

Dokument do pobrania:

Wykaz ofert do uzupełnienia - KONKURS „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM"

Oferty można uzupełnić w terminie do dnia 11 kwietnia 2018 roku. 

Brakujące załączniki można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesyłając pocztą na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Urzędu.

Brakujące załączniki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - uzupełnienie".

view szablon artykułu