Zaproszenie na konferencję "W kierunku integracji – profesjonalna pomoc osobom uzależnionym w województwie pomorskim"

20 listopada 2017 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

 

Konferencja organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz przy udziale Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Dedykowana jest członkom Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wszystkim osobom współpracującym, realizującym działania interwencyjne i pomocowe na rzecz osób uzależnionych.

 

Zgłoszenia na konferencję w terminie do dnia 14 listopada 2017 r. na adres e-mail:  a.wyrobek@pomorskie.eu

Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty do pobrania:

Program konferencji

Prezentacje:

Jacek Sękiewicz_Pomorskie_Zintegrowany System Przeciwdziałania Uzależnieniom. Epidemiologia i Zasoby

Maria Berezowska Makowska_Lokalna strategia pomocy osobom uzależnionym

Zbigniew Urbaniak_Wzbudzić nadzieję – przywrócić przyszłość

 

view szablon artykułu