Informacja KCPU na temat pomocy obywatelom Ukrainy [INFORMACJA]

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o możliwości wykorzystania dochodów gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o uruchomieniu Telefonu Zaufania dla osób z Ukrainy.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla gminnych pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które odbędzie się 17-18 maja 2022 r. w Gdańsku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjął Uchwałę nr 321/341/22 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Województwa Pomorskiego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2022.

WPPRPAPN na lata 2022-2030 przyjęty przez Sejmik! [INFORMACJA]

Podczas sesji 28 marca 2022 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

Zarząd przyjął projekt WPPRPAPN na lata 2022-2030. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych [INFORMACJA]

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały nr 187/331/22 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030, zapraszamy serdecznie do udziału konsultacjach społecznych, które trwać będą od 1 do 10 marca 2022 roku.