Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku świętował jubileusz 20-lecia istnienia ! [RELACJA]

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku ma już 20 lat. Z tej okazji 15 listopada odbyła się uroczystość jubileuszowa podczas której nagrodzono dyrektorów WOTU.

Zapraszamy członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na bezpłatne szkolenie!

Serdecznie zapraszam członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych do udziału w organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nieodpłatnych szkoleniach: "Przemoc jako objaw problemów rodziny" oraz "Przemoc a alkohol – pomoc dorosłym i dzieciom". Szkolenia prowadzone będą przez przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii Uzależnień (certyfikaty PARPA), rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenera w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych.

[SZKOLENIE] Dialog motywujący - skuteczne wsparcie w procesie zmiany – poziom zaawansowany

Zapraszamy członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach dotyczących dialogu motywującego. Szkolenia odbędą się w Hotelu Szarlota - Kompleksie Wypoczynkowym w Kościerzynie w dwóch terminach w październiku.

Działalność pożytku publicznego zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [WYNIKI KONKURSU OFERT]

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Podmioty, który otrzymały dofinansowanie został wskazany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 373/41/19 z dnia 23.04.2019 roku.

Konkurs: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” [WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA]

Publikujemy wykaz ofert do uzupełnienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań w obszarze działalności pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin na uzupełnienie ofert mija 18 marca 2019 roku.