Zapraszamy członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na bezpłatne szkolenie!

Serdecznie zapraszam członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych do udziału w organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nieodpłatnych szkoleniach: "Przemoc jako objaw problemów rodziny" oraz "Przemoc a alkohol – pomoc dorosłym i dzieciom". Szkolenia prowadzone będą przez przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii Uzależnień (certyfikaty PARPA), rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenera w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych.

[SZKOLENIE] Dialog motywujący - skuteczne wsparcie w procesie zmiany – poziom zaawansowany

Zapraszamy członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach dotyczących dialogu motywującego. Szkolenia odbędą się w Hotelu Szarlota - Kompleksie Wypoczynkowym w Kościerzynie w dwóch terminach w październiku.

Działalność pożytku publicznego zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [WYNIKI KONKURSU OFERT]

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Podmioty, który otrzymały dofinansowanie został wskazany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 373/41/19 z dnia 23.04.2019 roku.

Konkurs: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” [WYKAZ OFERT DO UZUPEŁNIENIA]

Publikujemy wykaz ofert do uzupełnienia w ramach konkursu ofert na realizację zadań w obszarze działalności pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin na uzupełnienie ofert mija 18 marca 2019 roku.

Rodzice uwaga na dopalacze. Sprzedawcy w czasie ferii są bardziej aktywni – ostrzega GIS i policja

W specjalnym liście skierowanym do rodziców Główny Inspektor Sanitarny oraz Komendant Główny Policji przestrzegają przed niebezpieczeństwem zażywania substancji psychoaktywnych. Chodzi przede wszystkim o dopalacze, zwłaszcza o pochodne opioidów i syntetycznych konopi indyjskich.