Wsparcie psychologiczne w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ [INFORMACJA]

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje możliwość bezpłatnej konsultacji z psychologiem. Konsultacje dostępne są codziennie, przez całą dobę, pod bezpłatnym numerem telefonu.

Leczenie uzależnień – świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych [STANOWISKO NFZ]

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada możliwość udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przy zachowaniu odpowiednich warunków, o których poniżej.

Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii [WYTYCZNE PARPA]

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony samorządów gminnych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia stanowisko w sprawie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii koronawirusa.

Darmowa pomoc psychologiczna w ramach grup wsparcia online [INFORMACJA]

Fundacja ADRA oferuje darmową pomoc psychologiczną w formie grup wsparcia online „Równoważnia", prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.

Telefony i aplikacja dla osób doświadczających przemocy [INFORMACJA]

W związku z obowiązkiem kwarantanny w przypadku części obywateli, niezwykle trudna jest w obecnym czasie sytuacja osób doświadczających przemocy domowej. Z tego też tytułu prowadzone są ciągłe działania mające na celu ochronę ich zdrowia i życia do których należą między innymi specjalne linie telefoniczne oraz aplikacje.