Zarząd przyjął projekt WPPRPAPN na lata 2022-2030. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych [INFORMACJA]

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały nr 187/331/22 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030, zapraszamy serdecznie do udziału konsultacjach społecznych, które trwać będą od 1 do 10 marca 2022 roku.

Wskazówki dla samorządów gminnych – realizacja zadań z zakresu uzależnień behawioralnych [INFORMACJA]

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przekazało najważniejsze informacje i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych, które powinny zostać ujęte w uchwalanych gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Streszczenie w poniższym artykule.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Otwarty konkurs ofert [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Szkolenia „Praca zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” [RELACJA]

Za nami szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych w zakresie pracy zespołu z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szkolenia trwały od 30 listopada do 2 grudnia w Hotelu „Zatoka" w Gdańsku. Prowadzący to trenerzy Anna Wiechcińska-Szymańska i Małgorzata Wincenciak ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie.

Zmiana dotycząca wojewódzkich i gminnych programów profilaktycznych [INFORMACJA]

W związku z planowanym połączeniem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii obecnie trwa procedowanie zmiany ustawy o zdrowiu publicznym, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.