Konsultacje społeczne. Projekty Wojewódzkich Programów 2021-2030 dotyczących profilaktyki uzależnień [RAPORT]

Dobiegły końca konsultacje społeczne projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021–2030.

Konsultacje społeczne. Projekty Wojewódzkich Programów 2021-2030 dotyczących profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2030. Konsultacje trwać będą od 7 do 16 maja 2021 roku.

Zalecenia dot. działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii [INFORMACJA]

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamówiła eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19. Ich lektura może pomóc w przygotowaniu i realizacji działań profilaktycznych zarówno na poziomie placówek edukacyjnych, jak i samorządów.


Finansowanie środków ochrony osobistej w ramach Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii [Komunikat KBPN]

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Krajowego Biura w sprawie finansowania środków ochrony osobistej ze środków Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Narkotykowych.