Szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach Dialog motywujący

Konferencja naukowo - szkoleniowa „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU – DZIECKO BEZ FAS”

8 września 2017 roku w Sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbędzie się bezpłatna konferencja adresowana do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kuratorów sądowych - zatrudnionych w placówkach woj. pomorskiego oraz rodziców – mieszkańców woj. pomorskiego.


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów

Seminarium warsztatowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku seminariach warsztatowych dla przewodniczących gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.