Konferencja naukowo - szkoleniowa „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU – DZIECKO BEZ FAS”

8 września 2017 roku w Sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbędzie się bezpłatna konferencja adresowana do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kuratorów sądowych - zatrudnionych w placówkach woj. pomorskiego oraz rodziców – mieszkańców woj. pomorskiego.


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów

Seminarium warsztatowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku seminariach warsztatowych dla przewodniczących gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Konferencja „On pije, ona się leczy. Problemy współuzależnionych kobiet"

15 października 2016 roku, odbędzie się konferacja naukowa, dotycząca problematyki kobiet które żyją w związkach z partnerami uzależnionymi od alkoholu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.