ZAZ to rozwiązanie dostępne tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ działa w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.
 

Stan na  III 2020

  powiat gmina kod poczowy miejscowość dane adresowe nr telefonu
1 człuchowski Czarne 77-330 Czarne ul. Zamkowa 17 59 834 34 61
2 sztumski Sztum 82-400  Sztum ul. Żeromskiego 8 55 640 35 65