ZAZ to rozwiązanie dostępne tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ działa w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.
 

Stan na I 2022

L.p.

Miejscowość/Nazwa

Adres

Powiat

Subregion

Kontakt telefoniczny

Kontakt email

1

Sztum (ZAZ Pod Dobrym Aniołem)

ul. Żeromskiego 8,
82-400 Sztum

sztumski

nadwiślański

55 640 35 65

sekretariat@zazsztum.pl

2

Czarne

ul. Zamkowa 17,
77-330 Czarne

człuchowski

południowy

59 833 38 86

zaz@czluchow.org.pl