Chrońmy się przed oszustami podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań [ARTYKUŁ]

Grafika poglądowa. Przedstawia najważniejsze informacje dotyczące artykułu.
Grafika poglądowa. Przedstawia najważniejsze informacje dotyczące artykułu.

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie to obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Na czym polega Spis? Dlaczego trzeba w nim uczestniczyć? Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi oszustwami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule

 

Jak wziąć udział w Spisie?

Podstawową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę https://spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. W przypadku braku takiej możliwości, można odwiedzić najbliższy urząd gminy, gdzie jest przygotowany punkt spisowy – tu też, w razie problemów, pomocy udzieli pracownik. Można też zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon. 4 maja rozpoczną pracę rachmistrzowie. Będą oni spisywać mieszkańców telefonicznie lub w bezpośrednim kontakcie. Ich tożsamość będzie można sprawdzić dzwoniąc na infolinię (21 279 99 99), na stronie internetowej (https://spis.gov.pl), a także w urzędzie gminy.

Zakres informacyjny spisu

 1. Charakterystyka demograficzna
 2. Aktywność ekonomiczna
 3. Poziom wykształcenia
 4. Niepełnosprawność
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa
 7. Relacje rodzinne
 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Czy dane są bezpieczne?

Nie trzeba obawiać się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Jak uchronić się przed ewentualnymi oszustwami?

Można między innymi:

 • samodzielnie wykonać spis za pośrednictwem aplikacji internetowej,
 • zweryfikować kontaktującego się z nami rachmistrza spisowego,
 • nie reagować na podejrzane SMS-y oraz maile zachęcające do kliknięcia w link.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Jego wyniki pozwalają odpowiadać na potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Przedsiębiorcy wykorzystują dane spisowe do tworzenia biznesplanów oraz do pozyskania środków z funduszy europejskich. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby ludności określonej podczas spisu. W spisie pozyskujemy też dane w zakresie narodowości, przynależności do wspólnoty etnicznej, a także o ludności posługującej się językiem regionalnym (w naszym województwie głównie językiem kaszubskim). Dzięki temu możemy lepiej poznać sytuację mniejszości narodowej lub etnicznej w swoim regionie. Dane te mają wpływ na możliwość pozyskania dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Innym przykładem jest finasowanie nauki języka kaszubskiego w szkołach. Informacje ze spisu decydują też o możliwości dwujęzycznego nazewnictwa geograficznego czy ustanowienia języka pomocniczego. Spis powszechny jest też badaniem, który dostarcza najpełniejszych informacji odnośnie niepełnosprawności. Dane te są brane pod uwagę przy podziale środków z PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

view szablon artykułu