Ekonomia społeczna na Jarmarku Św. Dominika 2020! [OFERTA DLA PES]

Stoisko Spółdzielni Socjalnej „Się Kręci
Stoisko Spółdzielni Socjalnej „Się Kręci" z Tczewa, wyróżnione podczas Jarmaku Św. Dominika w 2019 roku za lody rzemieślnicze. Fot. Przemek Szalecki / www.gdansk.pl

Na przełomie lipca i sierpnia w Gdańsku odbędzie się jedno z największych i najstarszych wydarzeń handlowych w kraju – 760. Jarmark Św. Dominika. Wzorem ubiegłorocznej edycji jarmarku w tym roku także planuje się otwarcie specjalnej strefy przeznaczonej ekonomii społecznej. Oznacza to, że szansę na zaprezentowanie swojej działalności podczas tego prestiżowego wydarzenia, będą miały również podmioty ekonomii społecznej z województwa pomorskiego. 760. Jarmark Św. Dominika w tym roku odbędzie się w terminie 25 lipca – 16 sierpnia.

 

W ubiegłym roku podobną strefę, mieszczącą się na Placu Kobzdeja i funkcjonującą przez tydzień jarmarku, zorganizował Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota" i była to znakomita szansa na zapoznanie się z podmiotami ES z Trójmiasta oraz sąsiednich powiatów. Ponadto, przez cały okres funkcjonowania jarmarku w strefie gastronomicznej przy Placu Świętopełka, ekonomię społeczną reprezentowała Spółdzielnia lodziarska „Jasna" z Tczewa, oferująca lody rzemieślnicze, których produkcją zajmują się m.in. osoby wykluczone społeczne. Co ciekawe, podmiot ten zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix Jarmarku Św. Dominika w kategorii „Dobry Smak".

Wiemy, że produkty i usługi ekonomii społecznej zasługują na dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców! W związku z tym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w porozumieniu z Pomorskim Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej planuje włączyć w to wydarzenie reprezentacje podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa. Obecnie wraz z organizatorem imprezy - Międzynarodowymi Targami Gdańskimi pracujemy nad atrakcyjną dla podmiotów ekonomii społecznej, ofertą uczestnictwa w jarmarku.

Korzyści dla podmiotów ekonomii społecznej

Udział podmiotów ekonomii społecznej w 760. Jarmarku Św. Dominika to przede wszystkim:

  • Możliwość promocji swojej działalności na imprezie o zasięgu krajowym
    i międzynarodowym.
  • Szansa na pozyskanie nowych klientów dla swoich usług czy produktów.
  • Szansa na zwiększenie zysków.

Wierzymy, że zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz ich otoczenia (OWES)
w funkcjonowanie strefy na jarmarku przyniesie wzrost rozpoznawalności ekonomii społecznej wśród mieszkańców naszego regionu i kraju.

Oferta udział PES w Jarmarku Św. Dominika 2020

Obecnie jesteśmy w trakcie planowania udziału pomorskich podmiotów ekonomii społecznej w Jarmarku Św. Dominika. Pracujemy między innymi nad kwestią lokalizacji strefy przeznaczonej PES. W grę wchodzą m.in.: Targ Rybny (okolica pomnika „Tym co za polskość Gdańska"), Targ Węglowy, ul. Św. Ducha - Ławy Mięsne. Wstępnie możemy poinformować, że z uwagi na zróżnicowanie pomorskich podmiotów ekonomii społecznej pod względem doświadczenia, możliwości, charakteru oraz potencjału udziału w tego typu wydarzeniu, wstępna koncepcja zawiera trzy warianty uczestnictwa, wynegocjowane wraz z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi.

1. Specjalna, wydzielona strefa przeznaczona ekonomii społecznej

Wariant przeznaczony wyłącznie następującym podmiotom ekonomii społecznej: Warsztaty Terapii Zajęciowej, organizacje pozarządowe, fundacje, spółdzielnie socjalne, podmioty zatrudnienia socjalnego. Strefa działać ma przez cały okres jarmarku tj. od 25 lipca do 16 sierpnia. Udział PES w strefie nie będzie mógł być krótszy niż 7 dni a cała strefa będzie miała charakter wydzielony. Przewiduje się w niej również miejsce na wydarzenia towarzyszące np. warsztaty dotyczące tematyki ekonomii społecznej, spotkania, dyskusje, przestrzeń dla seniorów (Senior Caffé). Przewidywany koszt udziałuw strefie to: ok 300 zł (nawet jeśli udział będzie dłuższy niż wymagane 7 dni).

2. Podmioty ekonomii społecznej w strefach gastronomicznych

Wariant przeznaczony PES ze szczególnym uwzględnieniem: przedsiębiorstw społecznych
w tym spółdzielni socjalnych, fundacji, spółek non-profit i innych prowadzących działalność
w zakresie usług gastronomicznych. Wybór tego wariantu wymaga zaangażowania przez cały okres jarmarku tj. 25 lipca – 16 sierpnia. PES byłyby umiejscowione w miejscach dedykowanych gastronomii na jarmarku (tzw. food court) razem z innymi podmiotami gospodarczymi świadczącymi podobne usługi, lecz dodatkowo oznaczone symbolem ekonomii społecznej. Dla podmiotów wybierających ten wariant wynegocjowaliśmy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi specjalne warunki uczestnictwa. Przewidywany koszt udziału w tym wariancie to: ok 4200 zł + 10% zysku obrotowego netto.

3. Podmioty ekonomii społecznej w innych strefach

Wariant przeznaczony PES ze szczególnym uwzględnieniem: przedsiębiorstw społecznych
w tym spółdzielni socjalnych, fundacji, spółek non-profit i innych prowadzących działalność
w zakresie świadczenia innych usług lub wytwarzających własne produkty np.: rzemiosła, produktów regionalnych, handlu i innych. Wybór tego wariantu wymaga zaangażowania przez cały okres jarmarku tj. 25 lipca – 16 sierpnia. Stoiska podmiotów wybierających ten wariant umiejscowione byłyby w różnych strefach całego wydarzenia oraz dodatkowo oznaczone symbolem ekonomii społecznej. Dla podmiotów wybierających ten wariant wynegocjowaliśmy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi specjalne warunki uczestnictwa. Przewidywany koszt udziału w tym wariancie to: ok 4200 zł + 10% zysku obrotowego netto.

UWAGA! Zaproponowane koszty mają charakter orientacyjny. Ostateczne kwoty podane będą po zaakceptowaniu ich przez Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich i będą zależeć od ostatecznej liczby zaangażowanych podmiotów.

Wstępne oszacowanie liczby zainteresowanych podmiotów

Zależy nam na jak najszybszym, wstępnym oszacowaniu liczby podmiotów zainteresowanych udziałem w Jarmarku Św. Dominika. W związku z tym zwracamy się
z prośbą, przede wszystkim do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa pomorskiego, o wyłonienie potencjalnych uczestników. Podmioty ekonomii społecznej, w tym również te nieobjęte wsparciem OWES, mogą samodzielnie zgłosić chęć uczestnictwa.

Wsparcie w zakresie metod sprzedażowych oraz profesjonalnej obsługi klienta

Sam udział w Jarmarku Św. Dominika nie daje gwarancji sukcesu promocyjnego czy zysku finansowego! Jarmark to ogromne wyzwanie dla każdego wystawcy, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie. W związku z tym przewidujemy specjalne wsparcie eksperckie dla podmiotów ekonomii społecznej, które zdecydują się na wystawienie swojego stoiska podczas tegorocznego jarmarku.

Udział podmiotów ekonomii społecznej z kraju i z zagranicy 

Jarmark to wydarzenie o charakterze ogólnokrajowym a nawet międzynarodowym, dlatego jesteśmy otwarci na udział PES z całego kraju jak również z zagranicy. Będziemy wdzięczni za wszystkie sugestie oraz bezpośrednie zgłoszenia podmiotów z innych regionów i krajów, które będą zainteresowane udziałem w tym wyjątkowym wydarzeniu.

W celu zgłoszenia potencjalnego udziału PES w 760. Jarmarku Św. Dominika, prosimy
o wypełnienie kwestionariusza dostępnego pod poniższym adresem, w terminie do 9 marca br.: https://forms.gle/z6qkx5vCe7sifW3o7

Więcej informacji na temat udziału PES w jarmarku udzielą Państwu pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku:

Więcej o 760. Jarmarku Św. Dominika przeczytać można na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: www.jarmarkdominika.pl

Polecamy również artykuł o udziale podmiotów ekonomii społecznej w Jarmarku Św. Dominika w 2019 roku. Kaukaska kuchnia, torby z recyklingu, rzemieślnicze lody. Sprawdź Stację Ekonomia Społeczna na 759. Jarmarku św. Dominika

view szablon artykułu