II nabór otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego NGO oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: konkurs na wkłady własne. II nabór.
Grafika poglądowa. Przedstawia napis: konkurs na wkłady własne. II nabór.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza II nabór otwartego konkursu ofert pn.: „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3."

 

Konkurs

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza II nabór otwartego konkursu ofert pn.: „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3." 

Terminarz

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl oraz w formie papierowe  do dnia 30 września 2021 r. w Kancelarii Ogólnej do godz. 15:45 lub nadać za pośrednictwem poczty polskiej.

Załączniki

view szablon artykułu