Już 22 marca odbędzie się konferencja online pt. „Senior bezpieczny i aktywny. Kultura. Prawo. Sport”! [ZAPROSZENIE]

Plakat informacyjny - przedstawia temat i datę konferencji. Autor: Marcin Mielewczyk
Plakat informacyjny - przedstawia temat i datę konferencji. Autor: Marcin Mielewczyk

Samorząd Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji online, która odbędzie się w dniu 22 marca br o godzinie 11:00. Konferencja pt. „Senior bezpieczny i aktywny. Kultura. Prawo. Sport" adresowana jest do Pomorskich Seniorów.

 

Senior bezpieczny i aktywny. Kultura. Prawo. Sport.

Tematyka Konferencji adresowanej do Pomorskich Seniorów koncentrować się będzie wokół:

 • oferty pomorskich instytucji kultury dedykowanej Seniorom,
 • zagadnień dotyczących praw pacjenta, a także
 • profesjonalnie prowadzonych aktywności fizycznych adekwatnych do wieku i stanu zdrowia.

Konferencja prowadzona będzie w formie online i rozpocznie się o godz. 11:00, natomiast zakończenie planowane jest na godz. 13:30.

Zapisy

Zapisy do udziału w Konferencji odbywają się poprzez przesłanie maila z podaniem swojego imienia i nazwiska na adres: b.balka@pomorskie.eu w terminie do dnia 20 marca 2021r. Link do Konferencji zostanie przesłany na Państwa adres mailowy.

Agenda

 • od 10:55; Aktywny link do udziału w Konferencji
 • 11:00 - 11:15; Otwarcie konferencji – Agnieszka Kapała Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.
 • 11:15 - 11:45; Działania Instytucji Kultury adresowane dla Seniorów – Władysław Zawistowski – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 • 11:45 - 12:00; Dyskusja do ww. prelekcji.
 • 12:00 - 12:30; Senior jako pacjent - prawa pacjenta - dr Agata M. Wolińska-Umschaden – adwokat.
 • 12:30 - 12:45; Dyskusja do ww. prelekcji.
 • 12:45 - 13:15; Aktywności sportowe Seniorów – dr Monika Wiech – Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • 13:15 - 13:30; Dyskusja do ww. prelekcji.
 • 13:30; Podsumowanie Konferencji – Agnieszka Kapała Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: rops@pomorskie.eu, tel. 58-326-85-61
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym iod@pomorskie.eu lub pod nr. tel. 58 32 62 518.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym  będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konferencji pn. „Senior bezpieczny i aktywny. Kultura. Prawo. Sport", organizowanej w dniu 22 marca 2021 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. w interesie publicznym w związku z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, a następnie w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO.
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji – tj. 5 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konferencji.

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie

[Powyżej znajduje się treść zaproszenia na konferencję. Pełna treść - Samorząd Województwa organizuje w dniu 22 marca 2021r. Konferencję Informacyjno – Edukacyjną adresowaną do Pomorskich Seniorów. Tematyka Konferencji koncentrować się będzie wokół oferty pomorskich instytucji kultury dedykowanej Seniorom, zagadnień dotyczących praw pacjenta, a także profesjonalnie prowadzonych aktywności fizycznych adekwatnych do wieku i stanu zdrowia. W załączeniu program wydarzenia. Konferencja prowadzona będzie w formie online i rozpocznie się o godz. 11:00, natomiast zakończenie planowane jest na godz. 13:30. Zapisy do udziału w Konferencji odbywają się poprzez przesłanie maila z podaniem swojego imienia i nazwiska na adres: b.balka@pomorskie.eu w terminie do dnia 20 marca 2021r. Link do Konferencji zostanie przesłany na Państwa adres mailowy. Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu. (podpisano) Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego]

view szablon artykułu